Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku”, prowadząca działalność pod adresem: Świętojańska 1, 15-082 Białystok,

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

  • Adres pocztowy – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, Świętojańska 1, 15-082 Białystok
  • Adres poczty elektronicznejzsz2@um.bialystok.pl
  • Połączenie telefoniczne – +48 85 741 61 43

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Michał Brzozowski.

Z Inspektorem można się skontaktować poprzez:

  • mailowo pisząc na adres e-mail:  iod@conet.net.pl
  • telefonicznie pod numerem: 601 441 374,
  • lub pisemnie pisząc na adres ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.