ZawodowyEgzamin.pl – arkusze egzaminacyjne

Egzamin zawodowy Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy – czerwiec – lipiec 2022


harmonogram część – pisemna
harmonogram część – praktyczna

Egzamin zawodowy TZ Nr 3

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy – czerwiec – lipiec 2022


harmonogram część – pisemna
harmonogram część – praktyczna