ZawodowyEgzamin.pl – arkusze egzaminacyjne

Egzamin zawodowy Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy – styczeń 2023: absolwenci BSI (kolejne podejście)

harmonogram część – pisemna


Egzamin zawodowy – czerwiec – lipiec 2023: klasa 3Bp (CHM.01, ELM.03, FRK.01)Egzamin zawodowy Technikum Nr 2

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy – styczeń 2023:

  • klasa 3Thp (HGT.03)
  • klasy 4 po gimnazjum: 4Tm (ELM.06), 4Tfm (ELM.06, FRK.03), 4Tf (FRK.03), 4Tha i 4Thb (HGT.06)
  • absolwenci i uczniowie T (kolejne podejście): TG.12, TG.13, AU.26, HGT.03, ELM.01, ELM.03, FRK.01

harmonogram część – pisemna
harmonogram część – praktyczna

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający
w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.


Egzamin zawodowy – czerwiec – lipiec 2023:

  • klasa 3Tp (ELM.01, ELM.03)
  • klasy 3Tfp (FRK.03)
  • absolwenci i uczniowie T (kolejne podejście)