Technik hotelarstwa
Informacje

Nauka o strukturze modułowej trwa 5 lat

po ukończeniu szkoły będziesz mógł:

 • pracować jako recepcjonista, pracownik służby pięter w hotelu,
 • podjąć pracę w dziale obsługi klienta w nowoczesnej firmie,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów lub wybrać studia ściśle związane z zawodem wyuczonym w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie.

w trakcie nauki zdobędziesz umiejętności:

 • sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży,
 • wykorzystywania komputera w pracy hotelarsko-turystycznej,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym (angielskim, niemieckim lub rosyjskim),
 • tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego oraz planowania kosztów imprez turystycznych,
 • pracy biurowej i obsługi rachunkowej firmy,
 • współpracy w zespole.

Praktyki zawodowe są organizowane przez szkołę w renomowanych hotelach białostockich i województwa podlaskiego.

wymagamy od Ciebie:

 • otwartości w kontaktach z ludźmi,
 • komunikatywności,
 • zdolności językowych i organizacyjnych,
 • miłej aparycji,
 • zainteresowania zawodem,
 • umiejętności kierowania zespołem,
 • odpowiedzialności, samodzielności,
 • życzliwości, uprzejmości,
 • uczciwości i dyskrecji,
 • spostrzegawczości i podzielności uwagi.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE.

KWALIFIKACJA:

K1. Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11) Egzamin w połowie kl. III
K2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe (T.12) Egzamin I sem. kl. IV

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU TECHNIK HOTELARSTWA:

przedmioty ogólnokształcące:

 • polski
 • angielski
 • niemiecki/rosyjski
 • wiedza o kulturze
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zajęcia z wychowawcą
 • religia/etyka
 • wychowanie do życia w rodzinie

przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • angielski
 • geografia

przedmioty uzupełniające

 • historia i społeczeństwo

moduły zawodowe i jednostki modułowe:

Prowadzenie hotelarskiej działalności usługowej
Prowadzenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie
Planowanie i realizowanie działań marketingowych
Wykonywanie prac związanych z rezerwacją usług i obsługą gości w recepcji
Rezerwowanie usług hotelarskich
Obsługiwanie gości w recepcji
Posługiwanie się językiem obcym w recepcji
Obsługiwanie gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Przygotowywanie i podawanie śniadań
Świadczenie usług dodatkowych
Posługiwanie się językiem obcym podczas obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Praktyki zawodowe*
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku
Wykonywanie prac związanych z obsługą konsumenta
Wykonywanie prac związanych z organizacją usług dodatkowych