Informacje technik robotyk

 

 

Robotyka to nauka i technologia projektowania, budowy i zastosowania sterowanych komputerowo urządzeń mechanicznych zwanych robotami.

Robotyka to nauka interdyscyplinarna, która czerpie wiedzę z wielu dziedzin takich jak:

 • automatyka i mechanika,
 • elektronika i elektrotechnika,
 • inżynieria, inżynieria przemysłowa,
 • informatyka,
 • matematyka.

Ze względu na funkcjonalność roboty możemy podzielić na:

 • eksperymentalne i badawczo-rozwojowe,
 • przemysłowe,
 • wojskowe i policyjne,
 • do użytku domowego,
 • użytku publicznego,
 • eksploracyjne i poszukiwawcze,
 • medyczne i okołomedyczne,
 • do rozrywki, w tym roboty edukacyjne i roboty-zabawki,
 • użytkowe osobiste, interaktywne, terapeutyczne, obsługowe,
 • zrobotyzowane środki transportu: zautomatyzowane pojazdy, zrobotyzowane wózki inwalidzkie.

Technik robotyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie dwóch kwalifikacji, z których zdaje egzaminy zawodowe:
1) w zakresie kwalifikacji ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki:

a) wykonywania montażu urządzeń i systemów robotyki,

b) uruchamiania urządzeń i systemów robotyki,

c) obsługi urządzeń i systemów robotyki;

2) w zakresie kwalifikacji ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki:

a) programowania urządzeń i systemów robotyki,

b) eksploatacji urządzeń i systemów robotyki,

c) diagnostyki i konserwacji urządzeń i systemów robotyki.

Zadania i obowiązki na stanowisku technika robotyka w zakładzie pracy obejmują:

 • kontrolę prawidłowości funkcjonowania i obsługi robotów produkcyjnych,
 • kontrolę montażu, modernizacji, remontów i wymiany sprzętu,
 • dostarczanie danych niezbędnych do planowania wydatków na park maszynowy,
 • projektowanie optymalnej trajektorii ruchów robotów przemysłowych,
 • konserwację i naprawę robotów produkcyjnych,
 • udział w montażach i demontażach robotów produkcyjnych,
 • wykonywanie modernizacji sprzętu.

Absolwent tego kierunku może również kontynuować naukę o robotach na studiach wyższych.

Filmik prezentujący kształcenie w zawodzie technik robotyk