Informacja technik administracji


TECHNIK ADMINISTRACJI
w Szkole Policealnej nr 4
w Białymstoku

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 • nie wymagamy matury
 • nauka jest bezpłatna i trwa 2 lata (4 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie dziennym, stacjonarnym bądź zaocznym
 • zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców
 • dogodna lokalizacja i dojazd – centrum miasta – ul. Świętojańska 1
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, Mops itp. oraz legitymacje szkolne

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
2) Sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
3) Prowadzenia postępowania administracyjnego.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Obsługa klienta w jednostkach administracji

– Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
– Prowadzenie postępowania administracyjnego
– Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest:

 • uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik administracji w kwalifikacji 01Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej
 • uzyskaniem paszportu zawodowego Europass w języku angielskim, który zapewnia pracę w krajach UE

Perspektywy zatrudnienia:

 • jednostki administracji państwowej i samorządowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego – m.in. w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych,
 • jednostki organizacyjne gminy,
 • samorządach zawodowych, gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach,
 • organach organizacji społecznych.