Informacja technik usług kosmetycznych


TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
w Szkole Policealnej nr 4
w Białymstoku

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

 • nie wymagamy matury
 • nauka jest bezpłatna i trwa 2 lata (4 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie dziennym, stacjonarnym bądź zaocznym
 • zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców
 • dogodna lokalizacja i dojazd – centrum miasta – ul. Świętojańska 1
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, Mops itp. oraz legitymacje szkolne

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
3) udzielania porad kosmetycznych;
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • działalność gospodarcza w salonie kosmetycznym
 • język obcy ukierunkowany zawodowo
 • podstawy anatomii i dermatologii
 • podstawy masażu kosmetycznego i fizjoterapii
 • preparatyka kosmetyczna
 • zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała
 • zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp
 • makijaż twarzy.

Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest:

 • uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych w kwalifikacji 04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 • otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej
 • uzyskaniem paszportu zawodowego Europass w języku angielskim, który zapewnia pracę w krajach UE

Perspektywy zatrudnienia:

 • salony kosmetyczne
 • studia stylizacji i wizażu
 • salony odnowy biologicznej, spa,
 • studia charakteryzacji w telewizji, teatrze,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.