Informacje technik automatyk

 

 

Automatyka – dziedzina techniki i nauki zajmująca się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi.

Automatyzacja – znaczne ograniczenie lub zastąpienie ludzkiej pracy fizycznej i umysłowej przez pracę maszyn. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie procesy są uciążliwe, wymagają ogromnego wysiłku lub dużej precyzji i dokładności.

Z uwagi na zastosowania automatyki mówi się m.in. o:

  • automatyce przemysłowej,
  • automatyce budynkowej i domowej,
  • automatyce środków i systemów transportu,
  • automatyce systemów wojskowych,
  • automatyce systemów biologicznych, medycznych, środowiskowych i rolniczych, w tym automatyce aparatury medycznej.

Technik automatyk to specjalista o kwalifikacjach zawodowych wywodzących się z różnych dziedzin przemysłu takich jak:

  • mechanika (pneumatyka i hydraulika)
  • elektronika i elektrotechnika
  • informatyka

Przedmiotem jego pracy są układy sterowania maszyn za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Technik automatyk zapewnia pomoc techniczną w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego.

Absolwent w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej:
a) montowania układów automatyki przemysłowej,
b) uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
c) obsługi układów automatyki przemysłowej;
2) w zakresie kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej:
a) organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki
przemysłowej,
b) wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,
c) wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z szybko posuwającymi się taśmami, które produkują dane wyroby. To właśnie automatycy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu. Automatyk może znaleźć pracę w laboratoriach zakładów przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach produkcyjnych itp. Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, tak więc dobry automatyk nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem pracy.

Oczywiście po technikum można kontynuować naukę automatyki na studiach wyższych.

Filmik pokazujący kształcenie w zawodzie technik automatyk