Informacje technik mechatronik

 

 

Mechatronika jest to dziedzina nauki łącząca w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki w procesie projektowania i wytwarzania produktów i urządzeń elektromechanicznych.

Urządzenie mechatroniczne to zespół przeznaczony do wykonania danej pracy mechanicznej.

Składa się z trzech modułów:

 • modułu sterowania z mikroprocesorem lub mikrokomputerem,
 • modułu wykonawczego,
 • modułu sensorów.

Technik mechatronik musi orientować się w mechanice, elektronice i informatyce, gdyż jego praca będzie polegała właśnie na wykorzystywaniu tych trzech dziedzin do usprawniania różnych urządzeń. Technik mechatronik może pracować w warsztatach, laboratoriach, halach produkcyjnych, serwisach zabawek dziecięcych, sprzętu AGD, wszędzie tam gdzie wykorzystuje się technologie informacyjne. Obecnie niemal każda firma jest wyposażona w tego typu urządzenia, komputery i stacje diagnostyczne. Dlatego też absolwent z odpowiednimi kwalifikacjami powinien bez problemu dostać pracę w wielu zakładach produkcyjnych, stacjach badawczych, laboratoriach itp. Jego praca jest bardzo ważna, gdyż od sprawnego działania urządzeń mechatronicznych zależy funkcjonowanie całego przemysłu produkcyjnego firmy.

Technik mechatronik po 5 latach nauki będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych co potwierdzą egzaminy zawodowe:
1) w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów
mechatronicznych:
a) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
b) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
c) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
a) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
b) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
c) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Układy mechatroniczne powinny cechować się wielofunkcyjnością, elastycznością i możliwością łatwego konfigurowania, a także adaptacyjnością i prostotą obsługi. Przedmiotem zastosowań mechatroniki jest między innymi wytwarzanie:

 • układów sterowania pojazdami,
 • nowoczesnych zabawek,
 • zaawansowanych urządzeń powszechnego użytku oraz elektroniki użytkowej,
 • urządzeń automatyki i robotyki, w tym robotów przemysłowych,
 • obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • aparatury medycznej,
 • mikroukładów elektromechanicznych,
 • narzędzi do nanopomiarów.

Kto chce może po technikum kontynuować naukę mechatroniki na studiach wyższych.

Filmik pokazujący kształcenie w zawodzie technik mechatronik