Informacje technik transportu drogowego
 


Technik transportu drogowego

Wybierz kierunek TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

  • profesjonalnie organizuj przewóz i transport drogowy,
  • prowadź pojazdy samochodowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego, uzyskaj prawo jazdy kategorii B, C oraz C+E,
  • oceniaj stan techniczny oraz jakość dokonanej naprawy środka transportu drogowego,
  • posługuj się dokumentacją techniczno – eksploatacyjną środka transportu drogowego,
  • ucz się zawodu za granicą i zdobądź Europass, zwiększ swoja szansę na rynku pracy.

Uczeń otrzyma tytuł technika transportu drogowego po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Po ukończeniu szkoły będziesz:

  • pracować w firmie organizującej spedycję samochodową,
  • mógł znaleźć zatrudnienie jako kierowca zawodowy z prawem jazdy kategorii C oraz C+E,
  • pracować w serwisie oraz salonie samochodowym lub Inspekcji Transportu Drogowego,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą,
  • mógł rozpocząć pracę w zawodzie, kontynuować naukę w każdym kierunku studiów lub wybrać studia związane z wyuczonym zawodem, np. diagnostyka, mechanika samochodowa i inne.

Technik transportu drogowego stanowi jedno z najważniejszych ogniw branży transportowej.
Branża transportowa jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie.