Terminy postępowania rekrutacyjnego do internatu
na rok szkolny 2022/2023
L.p. Rodzaj czynności Termin złożenia deklaracji
(na 7 dni przed rekrutacją)
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji kontynuowania pobytu w bursie/internacie w roku szkolnym 2022/2023 od 23.05.2022 r. do 31.05.2022 r. ——————— ——————–
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ———— od 01.06.2022 r.
do 30.06.2022 r.

do godz. 15.00
od 11.08.2022 r.
do 12.08.2022 r.
do godz. 15.00
3. Złożenie przez kandydata zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły ————- od 02.08.2022 r.
do 03.08.2022 r.

do godz. 15.00
od 22.08.2022 r.
do 12.08.2022 r.
do godz. 15.00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z2021r. poz.1082) ————- do 14.07.2022 r. do 25.08.2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ———- 05.08.2022 r.
do godz. 12.00
26.08.2022 r.
do godz. 12.00
6. Potwierdzenie woli zamieszkania w placówce przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego ———-

od 08.08.2022 r.

do 09.08.2021 r.

od 26.08.2022 r.
do 30.08.2022 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ———- 10.08.2022 r.
do godz. 12.00
31.08.2022 r.
do godz. 12.00