Informacje operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Tworzywa sztuczne są to materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka, a nie występujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych i dodatków modyfikujących. Określenie tworzywa sztuczne używane jest dla różnych materiałów, które różnią się pod względem struktury, właściwości i składu. Często są stosowane jako zamienniki dla drewna, metalu i innych materiałów.

  Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych; obsługuje urządzenia pomocnicze do podawania surowca i odbioru przetworzonego tworzywa; przygotowuje półprodukty oraz gotowe produkty, kwalifikuje je według jakości, porównuje wyrób do wzorca i pakuje produkowane wyroby; nadzoruje i kontroluje prawidłowości przebiegu procesów wytwarzania i przetwarzania tworzyw sztucznych.

  Absolwent w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
  sztucznych będzie przygotowany do zdania egzaminu i wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:
  CHM.01.Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, w zakres której wchodzi:
  1) użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych;
  2) wytwarzanie wyrobów z tworzyw sztucznych.

  Tworzywa sztuczne występują pod wieloma postaciami, łatwo można im nadać zróżnicowany i pożądany kształt, a także łączyć z innymi materiałami. W codziennym życiu każdy z nas ma do czynienia z wyrobami z tzw. plastiku. Bardzo często wykorzystywane są w urządzeniach gospodarstwa domowego. Niektóre tworzywa są przezroczyste, dzięki czemu mogą być wykorzystane do produkcji urządzeń optycznych. Możliwości zastosowania tworzyw sztucznych są praktycznie nieograniczone. Obudowy telefonów, tabletów, laptopów, a także sprzętu AGD to tylko nieliczne przykłady z życia codziennego.  Jednak mało kto zastanawia się w jaki sposób zostało to wykonane. Jedną z metod przetwórstwa tworzyw sztucznych jest wtryskiwanie. Największymi zaletami tego typu produkcji są bardzo wysoka powtarzalność wyrobów oraz możliwość produkcji elementów o skomplikowanej budowie często nie osiągalnej przy innych metodach wytwarzania.

 • Otwarcie nowych pracowni dla operatorów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

  W ostatnich latach wzrasta ranga szkolnictwa zawodowego. Dostrzega się potrzebę kształcenia specjalistów, którzy później znajdą zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Aby tak się stało, potrzebna jest wykwalifikowana kadra nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nowoczesna baza dydaktyczna.  Naprzeciw tym potrzebom wyszedł Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, który jako jedyna szkoła na Podlasiu kształci uczniów w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.  
  W piątek, 19 listopada 2021 roku, odbyła się w naszej placówce uroczystość oficjalnego otwarcia nowoczesnych pracowni tworzyw sztucznych, powstałych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”. Dzięki funduszom unijnym przeprowadzono prace remontowe i wyposażono pracownie w nowoczesny sprzęt i urządzenia: wtryskarki, wytłaczarki, zgrzewarki oraz spawarki do produkcji tworzyw sztucznych. Uczniowie będą  kształcić się w warunkach odpowiadających tym, jakie spotkają w miejscu pracy.
  W uroczystości przecięcia wstęgi udział wzięli: dyrekcja, przedstawiciele społeczności uczniowskiej oraz zaproszeni goście. Wśród tych, którzy zaszczycili Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 swoją obecnością, byli:  przedstawiciele Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, reprezentanci pracodawców, u których młodzież odbywa praktyki, księża oraz przedstawiciele mediów.
  Przybyłym gościom zaprezentowano pomieszczenia dydaktyczne, wyposażenie nowych pracowni oraz funkcjonalność zakupionych urządzeń. Zorganizowano, między innymi, pokaz próby pracy na wtryskarce i wytłaczarce tworzyw sztucznych.
  Realizacja tego projektu z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia praktycznego i pozwoli uczniom zdobyć wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, a tym samym odnieść sukces na rynku pracy.

Filmik o zawodzie