Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Uwaga! Zajęcia, zgodnie z planem zajęć danego kursu:
- na kursach 1FRK i 2FRK rozpoczynają się od poniedziałku 05-09-2022r.
- na kursach 1TDR i 2TDR rozpoczynają się od piątku 09-09-2022r.
Godziny zajęć