Kalendarz szkolny    <Kalendarz 2022/2023>

PRAKTYKA ZAWODOWA

 

 W dniu 09.02.2017 w Zespole Szkół Rolniczych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku odbyła się już XIII edycja konferencji „Kształcenie zawodowe – egzamin zewnętrzny – rynek pracy” pt: „Kontynuować dobre, rozwijać najlepsze”. W ramach konferencji zostały wręczone już po raz kolejny statuetki Pracodawca Przyjazny Edukacji. Nominowaną firmą przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku w tym roku została firma SUPON z prezesem Panem Tomaszem Grzybowskim.

Firma SUPON  jest wieloletnim, lokalnym pracodawcą współpracującym z naszą szkołą. Wyposażenie firmy w nowoczesny sprzęt do obróbki skrawania oraz sprzęt pomiarowy sprzyja przygotowaniu uczniów do kwalifikacji E.3 oraz E.4 i E.18. Współpracuje między innymi w zakresie opracowania założeń do programu nauczania praktyk zawodowych oraz unowocześniania realizacji podstawy programowej związanej z nowoczesnym rynkiem pracy dla zawodu technik mechatronik i monter mechatronik.  Firma SUPON wykazuje  się dużym zaangażowaniem w zakresie doradztwa zawodowego.  
Pracodawca Przyjazny Edukacji 2017

Pracodawca Przyjazny Edukacji 2017

Pracoda przyjaz edukac 2017 SUPON
SUPON odbiór statuetki Pracodawca Przyjazny Edukacji 2017

SUPON odbiór statuetki Pracodawca Przyjazny Edukacji 2017

 

 

 

 

 

 


W dniu 24.04.2018  na Stadionie Miejskim w Białymstoku (strefa VIP  czerwona) odbyła się już XIV edycja konferencji „Kształcenie zawodowe – egzamin zewnętrzny – rynek pracy” pt: „Kontynuować dobre, rozwijać najlepsze”. W ramach konferencji zostały wręczone już po raz kolejny statuetki Pracodawca Przyjazny Edukacji. Nominowaną firmą przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku w tym roku została firma ChM Sp.zo.o. z prezesem Panem Michałem Charkiewiczem.

ChM Pan Michał Charkiewicz odbiera statuetkę

Laureaci statuetek

 

 

 

 

 


Uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku są zobligowani do przestrzegania zapisów Regulaminu Pracowni Kształcenia Praktycznego ZSZ Nr 2 w Białymstoku.

           Regulamin Pracowni Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół  Zawodowych Nr 2 w Białymstoku»

W celu prawidłowego przebiegu Praktyki Zawodowej należy zapoznać się z Regulaminem Praktyki Zawodowej Zespołu Szkół zawodowych Nr 2 w Białymstoku.

 Regulamin Praktyki Zawodowej w Zespole Szkół  Zawodowych Nr 2 w Białymstoku»


Należy zapoznać się i przestrzegać kolejności przy gromadzeniu, wypełnianiu i rozliczeniu czasowym dokumentacji z praktyki. W tym celu należy przeczytać Obieg dokumentów praktyki zawodowej.

Obieg dokumentów …..»


Dla prawidłowego przebiegu i rozliczenia praktyki zawodowej
należy zapoznać się również z Opisem wypełniania dzienniczka praktyki zawodowej.

Opis wypełnienia dzienniczka….»

Dokumenty: Umowa, Program praktyk oraz Dziennik praktyk zawodowych do odbioru w pokoju B9 – Kierownik kształcenia praktycznego lub na stronie internetowej poniżej. Dokumenty z przebiegu praktyki zawodowej (Dziennik praktyki zawodowej) należy złożyć u opiekuna kursu w terminie do 7 dni po odbyciu praktyki. 

 


Przypominamy!!!

Zakończenie pierwszych praktyk w roku szkolnym 2017/2018 następuje
już w pod koniec grudnia I półrocze
i pod koniec maja – II półrocze- EGZAMINEM 

Warto zobaczyć:

 

 

 

Próbka umiejętności uczniów zawodu Technik hotelarstwa

 

 

 


Szkoła KAN
Z dniem 02.09.2013 ruszył projekt przygotowany przez spółkę KAN pt:”Szkoła KAN – z nami poznasz praktyczną stronę zawodu”, który jest efektem wieloletniej współpracy naszej szkoły ze spółką KAN. W projekcie bierze udział ze strony szkoły młodzież klas III i IV z kierunku „technik mechatronik” oraz pracownicy spółki.
Projekt zakłada cztery etapy działań:
   »I. Zapoznanie się z zakładem poprzez wycieczkę przez wszystkie wydziały
   »II. Prezentacja I
   »III. Prezentacja II /Projektowanie i programowanie/
   »IV. Praktyka zawodowa w firmie KAN /luty 2014/

PROJEKT jest realizowany do dnia dzisiejszego.

 

Informacje prasowe o projekcie „Szkoła KAN”»
Informacje uczestników projektu»
Prezentacja II: Proces wytwarzania form i wykorzystania ….»
Informacja prasowa z przebiegu projektu „Szkoła KAN” ….»