PROJEKTY UNIJNE

 

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU ZSZ Nr 2 w BIAŁYMSTOKU   

 

 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku posiada akredytację ERASMUS + na lata 2021/2027.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji opublikowała w dniu 26 lutego 2021r. wyniki naboru do programu Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna oraz w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytacja Erasmus+ jest potwierdzeniem realizacji dotychczasowych projektów na wysokim poziomie jakości i daje stałą możliwość ich realizacji w latach 2021-2027.

Wynikiem uzyskania przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego akredytacji będzie otrzymywanie środków finansowych na regularne działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału w konkursach wniosków.

Akredytacja daje uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na realizowane projekty. Akredytacja to rodzaj „biletu wstępu do programu” lub jest rodzajem stałego członkostwa w programie. Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że nasza szkoła stworzyła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację. Akredytacja, w sektorze edukacja szkolna daje możliwość uzyskiwania środków na realizację zagranicznego doskonalenia nauczycieli. Akredytacja w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe umożliwia pozyskanie dofinansowania na zagraniczne praktyki zawodowe uczniów, którzy zdobywają praktyczne doświadczenie i doskonalą swoje umiejętności językowe. Nauczycielom przedmiotów zawodowych, opiekunom praktyk i doradcom zawodowym stwarza możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia oraz nowości technicznych i organizacyjnych, które mogą być niedostępne w szkole, czy u krajowych przedsiębiorców.

Cele postawione przez ZSZ nr 2 na potrzeby Akredytacji:

* Podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia, w tym
wyjazdy zagraniczne i realizację projektu Erasmus+.

*Zwiększenie szansy na zatrudnienie absolwentów poprzez umożliwienie im w trakcie nauki w ZSZ
zdobycia międzynarodowego doświadczenia i europejskich certyfikatów. 

*Wzrost kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów. 

*Wyrównywanie szans i wzrost samooceny uczniów ZSZ poprzez rozwój kompetencji kluczowych i społecznych w czasie wyjazdów zagranicznych. 

*Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSZ Nr 2 – praktyki zawodowe za granicą we wszystkich
kierunkach kształcenia. 

Projekty zrealizowane dotychczas przez ZSZ Nr 2:

*****************************************************************************************************

ERASMUS + AKREDYTACJA – Akcja KA121
                             projekt na lata 2023/2024

Realizacja: Turyngia i Hesia/Niemcy
I grupa (12 uczniów)- październik 2023

Projekty na rok szkolny 2020/2027

******************************************************************************************************

ERASMUS + AKREDYTACJA – Akcja KA121
                             projekt na lata 2022/2023

Realizacja: Andaluzja/Hiszpania
I grupa (14 uczniów)- listopad 2022

Realizacja: Kreta/Grecja
II grupa (8 uczniów)- maj 2023
Projekty na rok szkolny 2020/2027

*******************************************************************************************************

ERASMUS + AKREDYTACJA – Akcja KA121
                             projekt na lata 2021/2022

Realizacja: Macedonia/Grecja
I grupa (16 uczniów)- marzec- kwiecień 2022

Realizacja: Turyngia i Hesia/Niemcy
II grupa (9 uczniów)- marzec- kwiecień 2022
III grupa (2 uczniów) – październik 2022

Projekty na rok szkolny 2020/2027

*******************************************************************************************************

ERASMUS + Akcja K1
                             projekt na lata 2018/2021
                             pt;”Międzynarodowe praktyki zawodowe dla przyszłych hotelarzy”.

Realizacja: Turyngia i Hesia/Niemcy
I grupa (6 uczniów)- październik 2019
II grupa (10 uczniów) – październik 2021

Projekty na rok szkolny 2018/2021

*******************************************************************************************************

ERASMUS  POWER+ Akcja K1
projekt na lata 2017/2019
pt;”Mobilność edukacyjna w praktyce zawodowej”.

Realizacja: Region MINHO – Barcelos i Braga/Portugalia
I grupa (8 uczniów)- październik 2018
II grupa (12 uczniów) – maj 2019

Projekty na rok szkolny 2016/2018

*******************************************************************************************************

ERASMUS + Akcja K1
projekt na lata 2016/2018
pt;”Turystyka w międzynarodowej praktyce zawodowej”.

Realizacja: Turyngia i Hesia/Niemcy
I grupa (10 uczniów)- październik 2017
II grupa (10 uczniów) – maj 2018

********************************************************************************************************
Projekty na rok szkolny 2015/2017

*******************************************************************************************************

ERASMUS + Akcja K1
projekt na lata 2015/2017
pt;”Mobilność edukacyjna kluczem do drzwi kariery”.

Realizacja Emilia-Romagna – Bolonia/Włochy
I grupa (8 uczniów)- październik 2016
II grupa (12 uczniów) – maj 2017

*******************************************************************************************************

Projekty na rok szkolny 2014/2016

*******************************************************************************************************

ERASMUS + Akcja K1
projekt na lata 2015/2017
pt;”Turystyka międzynarodowa”.

Realizacja: Turyngia i Hesia/Niemcy:

I grupa (16 uczniów)- październik 2015

II grupa (14 uczniów) – maj 2016  

III grupa (2 uczniów) – październik 2016

*******************************************************************************************************

Projekty na rok szkolny 2013/2015

*******************************************************************************************************

Leonardo da Vinci
projekt na lata 2013/2015
pt;”Oferty spędzania czasu wolnego w regionie turystycznym”.

Realizacja: Turyngia i Hesia/Niemcy:

I grupa (16 uczniów)- maj 2014

II grupa (14 uczniów) – marzec 2015  

*******************************************************************************************************

Projekty na rok szkolny 2012/2014

*******************************************************************************************************

Leonardo da Vinci
projekt na lata 2012/2013
pt;”Oferty organizacji czasu wolnego jako znaczący faktor regionu turystycznego”.

Realizacja: Turyngia i Hesia/Niemcy:

 Grupa (20 uczniów)- luty 2013

*******************************************************************************************************

Projekty na rok szkolny 2011/2012

*******************************************************************************************************

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
projekt na  2011
pt;”Polscy gastronomowie”.

 

Realizacja: Turyngia i Hesia/Niemcy:

 Grupa (12 uczniów) – luty 2011

*******************************************************************************************************

Projekty na rok szkolny 2010/2011

*******************************************************************************************************

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
projekt na  2010
pt;”Polscy gastronomowie”.

 

Realizacja: Turyngia i Hesia/Niemcy:

 Grupa (8 uczniów) -listopad 2010

*******************************************************************************************************