NIEMCY 2016-2018

ERASMUS + Akcja K1
projekt na lata 2016/2018
pt;”Turystyka w międzynarodowej praktyce zawodowej”.

Realizacja Turyngia/Niemcy 
I grupa (10 uczniów)- wrzesień/październik 2017erasmus_plus
II grupa (10 uczniów) – maj/czerwiec 2018

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023986

GRUPA II.

UWAGA !!!

Wyjazd II Grupy w dniu 09.05.2018 o godzinie 21:00 z ul. Świętojańskiej (plac szkolny).

Obecność wszystkich uczestników obowiązkowa na 15 minut przed wyjazdem!!!.

 

Przygotowanie do wyjazdu odbędzie się na zasadach kursów przygotowujących realizowanych w szkole. 
Harmonogram kursów poniżej do wglądu. Obecność osób zakwalifikowanych i rezerwy obowiązkowa.

Harmonogram zajęć kursowych dla wyjeżdżających. pdf»   

Lista uczniów do wyjazdu na staż do Niemiec Turyngia maj 2018

Lista wstępna. pdf»   

Lista ostateczna. pdf»   

 

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA WYJAZD DO NIEMIEC

Dokumenty należy składać do dnia 17.01.2018 do Pani Urszuli Świętochowskiej. Dokumenty do pobrania ze strony poniżej. Na wyjazd mogą ubiegać się uczniowie technikum hotelarskiego.

Dokumenty do pobrania poniżej:

Załącznik 1. pdf»        
Załącznik 2 .doc »
Regulamin rekrutacji.pdf»
       

 

                                                                                  GRUPA I.  

Fotoreportaż z wyjazdu i w nowych miejscach odbywania stażu zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————- 

UWAGA!!!

Wyjazd z ul. Świętojańskiej 1 w dniu 20.09.2017 ( środa) o godz. 22:20.

Niezbędne dokumenty do wyjazdu na praktykę zawodową:

 • Dowód osobisty/paszport/ 
 • Legitymacja szkolna
 • Karta EKUZ /karta z NFZ-u/
 • Książeczka sanitarno-epidemiologiczna
 • Zaświadczenie z przychodni o szczepieniu przeciw tężcowym 
 • Dziennik praktyk

———————————————————————————————————————————–

SPOTKANIE MENTALNE z Panem Manfredem Millerem i Panią Katarzyną Suchocką odbędzie się 
w dniu 01.09.2017 o godzinie 10:30 w sali nr 6. Obecność osób zakwalifikowanych do wyjazdu
wraz z rodzicami obowiązkowa. 

———————————————————————————————————————————–

Informacje dotyczące wyjazdu i rzeczy do zabrania

Instrukcja dla praktykantów        Informacja»    

Lista rzeczy do zabrania                Lista. pdf»    

———————————————————————————————————————————–

UWAGA wszyscy chętni uczniowie w zawodzie: technik hotelarstwa myślący o wyjeździe na staż zawodowy do NIEMIEC w I grupie, mogą składać dokumenty do koordynatora projektu W. Kalinowskiego lub Pani U. Świętochowskiej już od dnia 19.12.2016r. Dokumenty do pobrania poniżej:

Załącznik 1. pdf»        
Załącznik 2 .doc »
Regulamin rekrutacji.pdf»
       

Program ERASMUS+ wyjazd grup uczniów na staż w:

Lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu w okresie wrzesień/październik 2017

Lista. pdf»   

Założenia projektowe:

Projekt napisany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku przy współpracy z partnerem Niemieckim SHW w Sigmundsburg.  Projekt oparty na priorytetach programu Erasmus+ 2014-2020 obejmuje następujące kwestie:

 1. a) rozwój kompetencji kluczowych takich jak:

– porozumiewanie się w języku niemieckim,

– język polski: mówienie ze zrozumieniem, pisanie raportów, wypełnianie ankiet,

– kompetencje społeczne (nauka komunikacji interpersonalnej, unikanie konfliktów międzyludzkich (w tym w pracy), nauczenie się argumentacji swojego zdania, zdobycie informacje dot. pracy w danym zawodzie z powołania, z oddaniem oraz tego jakie zachowania są nieetyczne),

– świadomość kulturalna (nabycie szczegółowych informacji o kulturze i historii Turyngii, zapoznanie się z ofertą turystyczną wybranych miast w Niemczech),

– korzystanie z komputera (tworzenie prospektów hotelowych, prezentacje multimedialne po powrocie do Polski,

– umiejętność uczenia się, wykorzystanie technologii w nauce języka niemieckiego,

 1. b) zebranie cennych doświadczeń i umiejętności zawodowych, poszerzenie horyzontów u uczestników
 2. c) zapoznanie się uczniów z systemem funkcjonowania niemieckich przedsiębiorstw, porównanie ich z hotelami w Polsce
 3. d) rozwinięcie umiejętności pracy w grupie (zajęcia dynamiki grupowej, pobyt na stażu w 2-osobowych teamach)
 4. e) wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych oraz życiowych uczniów
 5. f) zastosowanie teoretycznej wiedzy z przedmiotów zawodowych w praktyce, porównanie polskich standardów nauczania zawodowego z niemieckim dualnym kształceniem zawodowym, uzupełnienie braków w kształceniu zawodowym poprzez większą ilość godzin zajęć praktycznych
 6. g) przekazanie przez uczniów zdobytych informacji i doświadczeń innym grupom docelowym, które mogą zostać wykorzystane podczas zajęć z przedmiotów zawodowych i przyczynić się pośrednio do polepszenia jakości tych zajęć,
 7. h) rozwój współpracy międzynarodowej szkoły – długotrwałe skutki udziału uczniów w projektach, realizacja strategii rozwoju międzynarodowego szkoły
 8. i) wzmocnienie wizerunku szkoły i jej promocja w regionie
 9. j) lepsza współpraca między szkołą a rynkiem pracy, lepsze poznanie potrzeb pracodawców
 10. k) uznanie zdobytych kompetencji poprzez specjalny system oceniania, bazując na systemie ECVET
 11. l) dalsza cyfryzacja kształcenia w szkole, zastosowanie metod użytych podczas przygotowań do wyjazdu.

Poprzez realizację projektu nasza szkoła umożliwi uczniom rozwój kompetencji kluczowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, co zaprocentuje podczas startu w życie zawodowe. Projekt pozwoli na kontynuowanie europeizacji oferty kształcenia w szkole.

 1. m) zebranie nowych doświadczeń przez właścicieli/menedżerów/personel hoteli niemieckich w pracy z młodymi Polakami, burzenie stereotypów o Polakach, zwiększenie motywacji do nauki zawodu także przez uczniów niemieckich, którzy w danym hotelu kształcą się w zawodach hotelarsko-gastronomicznych.

Celem projektu dla naszych nauczycieli jest  także dalsze ulepszanie metod nauczania poprzez dostosowanie ich do wymogów europejskiego rynku pracy.
Przygotowanie do wyjazdu odbędzie się na zasadach kursów przygotowujących realizowanych w szkole. 
Harmonogram kursów już wkrótce do wglądu. Obecność osób zakwalifikowanych i rezerwy obowiązkowa.

Harmonogram kursów. pdf»