NIEMCY 2016-2018

ERASMUS + Akcja K1 
projekt na lata 2016/2018
pt;”Międzynarodowe praktyki zawodowe dla przyszłych hotelarzy”. 

Realizacja Turyngia/Niemcy 
I grupa (10 uczniów)- wrzesień/październik 2019erasmus_plus
II grupa (10 uczniów) – maj/czerwiec 2020

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-048990

 

ROZPOCZYNAMY NOWY NABÓR CHĘTNYCH NA WYJAZD.

Wyjazd przesunięty na wrzesień 2021r. Osoby chętne proszone są o kontakt z koordynatorem (W. Kalinowskim) lub opiekunem (U. Świętochowską).

 

Dokumenty do pobrania:                          Zgłoszenie rekrutacyjne »

 Lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na praktykę zawodową od 29.09.2021 – 28.10.2021 w Niemczech.                                                                                       

Lista uczniów:                               Lista uczniów zakwalifikowanych»

 

UWAGA!!!. 

Lista rezerwowa ze względu na sytuację pandemiczną jest otwarta do dnia 17.09.2021. Wszyscy chętni mogą składać dokumenty w biurze projektu B9.

 

Ze względu na pandemię wyjazd na praktykę zawodowa do Niemiec w marcu odwołany. Dalsze instrukcje co do terminu wyjazdu w momencie zakończenia nauki zdalnej.

GRUPA II.

UWAGA!!! Trwa nabór na wyjazd uczniów do Niemiec w okresie marca/kwietnia 2020r. na staż zawodowy. Lista uczestników wstępna już niedługo pojawi się na tej stronie.

Lista wstępna osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zawodowy do Turyngii w marzec/kwiecień 2020:                          Lista wstępna »

Prezentacja hoteli:

210913 Bialystok

Hotele opis

Potrzebne informacje do wyjazdu:

Lista rzeczy do zabrania

Chekliste Mitnahme

GRUPA I.

Uwaga!

Nabór na wyjazd do Niemiec na staż w terminie wrzesień/październik rozpoczęty.

Składanie dokumentów do dnia 28.02.2019 bezpośrednio u koordynatora W. Kalinowskiego lub u Pani U. Świętochowskiej.

Regulamin rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:                          Zgłoszenie rekrutacyjne »

Lista wstępna osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zawodowy do Turyngii w wrześniu/październiku 2919:                          Lista wstępna »

Lista ostateczna osób zakwalifikowanych na wyjazd do Tutyngii grupa I.

Projekt oparty jest na priorytetach programu Erasmus+ 2014-2020 i obejmuje następujące kwestie:
a) rozwój kompetencji kluczowych takich jak:
– porozumiewanie się w języku niemieckim,
– język polski: mówienie ze zrozumieniem, pisanie raportów, wypełnianie ankiet,
– kompetencje społeczne (nauka komunikacji interpersonalnej, unikanie konfliktów międzyludzkich (w tym w pracy), nauczenie się argumentacji swojego zdania, zdobycie informacje dot. pracy w danym zawodzie z powołania, z oddaniem oraz tego jakie zachowania są nieetyczne),
– świadomość kulturowa (nabycie szczegółowych informacji o kulturze i historii Turyngii, zapoznanie się z ofertą turystyczną wybranych miast w Niemczech),
– korzystanie z komputera (tworzenie prospektów hotelowych, prezentacje multimedialne po powrocie do Polski,
– umiejętność uczenia się, wykorzystanie technologii w nauce języka niemieckiego,
b) zebranie cennych doświadczeń i umiejętności zawodowych, poszerzenie horyzontów u uczestników
c) zapoznanie się uczniów z systemem funkcjonowania niemieckich przedsiębiorstw, porównanie ich z hotelami w Polsce
d) rozwinięcie umiejętności pracy w grupie (zajęcia dynamiki grupowej, pobyt na stażu w 2-osobowych teamach)
e) wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych oraz życiowych naszych uczniów
f) zastosowanie teoretycznej wiedzy z przedmiotów zawodowych w praktyce, porównanie polskich standardów nauczania zawodowego z niemieckim dualnym kształceniem zawodowym, uzupełnienie braków w kształceniu zawodowym poprzez większą ilość godzin zajęć praktycznych
g) przekazanie przez uczniów zdobytych informacji i doświadczeń innym grupom docelowym, które mogą zostać wykorzystane podczas zajęć z przedmiotów zawodowych i przyczynić się pośrednio do polepszenia jakości tych zajęć,
h) rozwój współpracy międzynarodowej szkoły – długotrwałe skutki udziału uczniów w projektach, realizacja strategii rozwoju międzynarodowego szkoły
i) wzmocnienie wizerunku szkoły i jej promocja w regionie
j) lepsza współpraca między szkołą a rynkiem pracy, lepsze poznanie potrzeb pracodawców
k) uznanie zdobytych kompetencji poprzez specjalny system oceniania, bazując na systemie ECVET
l) dalsza cyfryzacja kształcenia w szkole, zastosowanie metod użytych podczas przygotowań do wyjazdu
m) wprowadzenie innowacji do naszych projektów mobilności – poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o staże długoterminowe ErasmusPro dla absolwentów szkoły – wspieranie „uczenia się przez całe życie”.
n) zebranie nowych doświadczeń przez właścicieli/menedżerów/personel hoteli niemieckich w pracy z młodymi Polakami i młodzieżą innej narodowości, burzenie stereotypów, zwiększenie motywacji do nauki zawodu także przez uczniów niemieckich, którzy w danym hotelu kształcą się w zawodach hotelarsko-gastronomicznych.

Przykładowe zdjęcia z pobytu na praktyce zawodowej I grupy.