nr projektu: POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036558
Realizacja: Region MINHO – Barcelos i Braga/Portugalia

 

Projekt pt: ”Mobilność edukacyjna w praktyce zawodowej”   w ramach programu ERASMUS + POWER. Projekt przygotowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku we współpracy z organizacją pozarządową Associação Intercultural Amigos da Mobilidade z Barcelos.

Nr projektu: POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036558

W niniejszym projekcie szkoła planuje udział dwóch grup 8 i 12-osobowych uczniów w zawodach technicznych takich jak mechatronik, fryzjer,  hotelarstwo oraz zawodów z zasadniczej szkoły zawodowej. Terminy wyjazdów:

  1. grupa 22 września – 20 października 2018
  2. grupa 27 kwietnia – 25 maja 2019

Ponadto dwie grupy po 4-osoby nauczycieli i kadry zarządzającej w czasie trwania stażu naszych uczniów na okres 14 dniowy.

Program obejmuje między innymi następujące kwestie:

–  rozwój kompetencji kluczowych,

– zebranie cennych doświadczeń i umiejętności zawodowych,

– zapoznanie się uczniów z systemem funkcjonowania portugalskich przedsiębiorstw, porównanie ich z polskimi,

–  rozwinięcie umiejętności pracy w grupie

– wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych oraz życiowych naszych uczniów

– zastosowanie teoretycznej wiedzy z przedmiotów zawodowych w praktyce, porównanie polskich standardów nauczania zawodowego z portugalskimi kształceniem zawodowym,

– przekazanie przez uczniów i nauczycieli zdobytych informacji na forum szkoły i klas,

Poprzez realizację projektu nasza szkoła umożliwi uczniom rozwój kompetencji kluczowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, co zaprocentuje podczas startu w życie zawodowe uczestników praktyk. Projekt pozwoli nam na kontynuowanie europeizacji oferty kształcenia w szkole.

Celem projektu dla naszych nauczycieli jest dalsze ulepszanie metod nauczania poprzez dostosowanie ich do wymogów europejskiego rynku pracy, co będzie możliwe m.in. dzięki przygotowywaniu kursów i szkoleń przed wyjazdem uczniów, a także dzięki zaobserwowanym lekcjom i pokazom w szkołach portugalskich oraz bezpośrednio u pracodawców w poszczególnych zawodach.

Przygotowania i wyjazd I grupy.

Przygotowania do wyjazdu są bardzo intensywne i czasochłonne. Spotkania w szkole z prowadzącymi kursy odbywają się po lekcjach w klasopracowniach 

szkolnych. 

J.angielski w szkole

 

 

 

 

W dniu 23.09.2018 I grupa uczniów klas technik usług fryzjerskich oraz technik mechatronik rozpoczął podróż na praktykę zawodową do przepięknej Portugalii.

Nasi w drodze do Portugalii

Tu jest pięknie.

Grupa I w Barcelos.

Pierwsze kroki w Barcelos

Kogut z Barcelos

Tu można być na praktyce zawodowej!? …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza grupa jest już w Portugalii w Barcelos.

Zakwaterowanie i pierwsze kroki po mieście mamy już za sobą. Teraz intensywny kurs portugalskiego oraz pierwsze spotkanie z pracodawcami portugalskimi. Ciekawe jak tu będzie? ….

 I się rozpoczęło!?….

Mechatronicy

I znowu praca!

Hala w której pracujemy

Nie tylko praca praktykanci żyją

Monitoring

 

 

 

 

Job shadowing

 

 

 

 

UWAGA !!!

Nabór na wyjazd do Portugalii dla uczniów i nauczycieli z I grup zakończony. Poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych na wyjazd.

Lista zakwalifikowanych nauczycieli na wyjazd do Portugalii na job shadowing.

Lista1. pdf»

Lista zakwalifikowanych uczniów z grupy I.

Lista. pdf»

Harmonogram kursów w ramach wyjazdu dla osób zakwalifikowanych:

Harmonogram. pdf»

Dokumenty umożliwiające deklaracje wyjazdu na staż zawodowy I grupy do pobrania poniżej:

Załącznik 1. pdf»
Załącznik 2 .doc »
Regulamin rekrutacji.pdf»

Dla nauczycieli:

Załącznik Nauczycielski. pdf»

I grupa (8 uczniów)- październik 2018
II grupa (12 uczniów) – maj 2019

Prognozowany nabór na wyjazd wśród uczniów Technikum mechatronicznego, Technikum usług fryzjerskich, Technikum hotelarskiego w połowie grudnia 2017r. Wszystkich chętnych prosimy o śledzenie strony internetowej.

UWAGA !!!


Nabór na wyjazd do Portugalii dla uczniów i nauczycieli z II grupy rozpoczęty.


Dokumentacja do wyjazdu na staż zawodowy II grupy do pobrania poniżej:

Załącznik 1. pdf»
Załącznik 2 .doc »
Regulamin rekrutacji.pdf»

Dla nauczycieli:

Załącznik Nauczycielski. pdf»

II grupa (12 uczniów) – maj 2019

Prognozowany nabór na wyjazd wśród uczniów Technikum mechatronicznego, Technikum usług fryzjerskich, Technikum hotelarskiego. Wszystkich chętnych prosimy o śledzenie strony internetowej. Dokumenty należy składać do dnia: 12.11.2018 u opiekuna projektu Pani L. Tiszuk lub u koordynatora W. Kalinowskiego.

UWAGA informacja wstępna.

Zakończył się wstępny etap rekrutacji na wyjazd do Portugalii. Poniżej lista wstępnie z rekrutowanych uczniów. W razie pytań lub zastrzeżeń jest możliwość odwołania się od decyzji komisji w terminie 7 dni od upowszechnienia.

Lista wstępna uczestników .pdf »

Lista ostateczna uczestników .pdf »

Lista wstępna nauczycielska .pdf »

Rozpoczynamy cykl kursów przygotowawczych do wyjazdu dla II Grupy

Harmonogram. pdf» 

Pobyt na praktyce zawodowej grupy uczniów(27.04.2019 do 25.05.2019) i Job shadowing nauczycieli (11.05.2019 do 25.05.2019) gr II dokumentacja fotograficzna z pobytu: