**

ERASMUS + Akcja K1
projekt na lata 2015/2017
pt;”Mobilność edukacyjna kluczem do drzwi kariery”.

Realizacja Emilia-Romagna – Bolonia/Włochy
I grupa (8 uczniów)- październik 2016
II grupa (12 uczniów) – maj 2017

NR PROJEKTU: POWER  2015-1-PL01-KA102-015832

Projekt przygotowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku we współpracy z organizacją pozarządową YouNet nosił tytuł: „Mobilność edukacyjna kluczem do drzwi kariery”.

Rozpoczął się 21.12.2015r. a zakończył 28.12.2017r. W projekcie uczestniczyło 20 uczniów naszej szkoły z zawodów technik usług fryzjerskich (10 osób) i technik mechatronik (10 osób). Terminy miesięcznych wyjazdów zagranicznych to: 26.09.2016r.-26.10.2016r. – pierwsza grupa liczyła 8 osób (4 fryzjerki i 4 mechatroników) oraz jednego opiekuna, druga grupa – 12 osób (6 fryzjerek i 6 mechatroników) oraz jednego opiekuna w terminie 24.04.2017r.-24.05.2017r. Podczas każdego pobytu uczniom na stałe towarzyszył jeden opiekun ze szkoły.

Równiez nauczyciele byli uczestnikami Job shadowing w cyklu: 2 grup po 6 nauczycieli na 2 tygodniowe doskonalenie zawodowe. Terminy pobytu nauczycieli to październik 2016 r. i maj 2017 r. W każdym z terminów uczestniczyli inni nauczyciele.

Projekt oparty jest na zasadach systemu ECVET. Wspólnie z kilkoma innymi szkołami z Polski opracowano wspólną propozycję oceniania, walidowania i uznania zdobytych osiągnięć przez uczestników. W ramach stażu zagranicznego uczniowie wzbogacili swoje predyspozycje zawodowe, językowe oraz ogólną wiedzę o Włoszech. Indywidualny rozwój uczestników związany był również ze wzrostem mobilności zawodowej, nabyciem umiejętności funkcjonowania w środowisku wielokulturowym oraz budowaniem poczucia wartości. Ważnym efektem było zdobycie przez uczniów certyfikatów; Europass Mobilność i Europass Paszport Językowy.

Grupa partnerska obejmowała przedsiębiorstwa lokalne, wyłonione i sprawdzone przez partnera – włoską organizację YouNet.

Projekt obejmował:

 1. a) zapoznanie się uczniów z systemem funkcjonowania włoskich przedsiębiorstw
 2. b) zebranie cennych doświadczeń zawodowych
 3. c) podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim/włoskim
 4. d) nabycie szczegółowych informacji o kulturze i historii regionu włoskiego
 5. e) rozwinięcie umiejętności pracy w grupie oraz środowisku wielokulturowym
 6. f) zastosowanie teoretycznej wiedzy z przedmiotów zawodowych w praktyce, porównanie polskich

standardów nauczania zawodowego z włoskim dualnym kształceniem zawodowym, uzupełnienie braków w kształceniu zawodowym, poprzez większą ilość godzin zajęć praktycznych,

 1. g) przekazanie przez uczniów zdobytych informacji innym grupom docelowym, które mogą zostać

wykorzystane podczas zajęć z przedmiotów zawodowych i przyczynić się pośrednio do polepszenia jakości tych zajęć.

Umożliwienie uczniom udziału w stażu zagranicznym przyczyniło się bezpośrednio do wzbogacenia nie tylko ich predyspozycji zawodowych, ale również ogólnej wiedzy o świecie/Europie. Bez możliwości uczestnictwa w stażu zagranicznym być może większość z nich nie miałaby nigdy szansy poznania nowych rozwiązań i technologii, zastosowania nowoczesnych materiałów, ciekawych pomysłów w ich przyszłej dziedzinie zawodowej, nowej kultury, innego stylu życia, innej mentalności. Kładliśmy szczególny nacisk na podniesienie ich samooceny, wyposażając w nowe umiejętności językowe, zawodowe i społeczne, które w przyszłości zaowocują gotowością do podejmowania wyzwań w praktyce zawodowej.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie, zwiększyli swoje umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w zajęciach szkolnych i zapoznanie się z organizacją pracy i jej przebiegiem oraz zarządzaniem procesem pracy u włoskich, lokalnych pracodawców. Ponadto podnieśli swój poziom kompetencji językowych. Korzyści ze stażu ma również szkoła, dzięki wdrożeniu przez nauczycieli w rzeczywisty proces nauczania, zaobserwowanych, nowych rozwiązań. Ponadto szkoła podniosła poziom konkurencyjności, stając się miejscem bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych uczniów kończących gimnazjum.

 Lokalny rynek usługowy z branży fryzjerstwa i mechatroniki zyskał wykwalifikowaną kadrę a społeczeństwo lokalne dobrze przygotowanych do pracy, pewnych siebie, kulturalnych obywateli. Nastąpiła również promocja postawy mobilności zawodowej, zachęcenie do rozwijania kompetencji zawodowych, w tym nauki języków obcych oraz promowanie postaw przedsiębiorczych i nowych technologii i materiałów. Poprzez Europass Mobilność, Europass Paszport Językowy i Certyfikat nastąpiło uznanie i przeniesienie kwalifikacji zdobytych przez naszych uczniów na grunt europejski.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT ZAKOŃCZONY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 UWAGA uczniowie w zawodzie: technik usług fryzjerskich oraz mechatronik myślący o wyjeździe na staż zawodowy do WŁOCH w I grupie, mogą składać dokumenty do koordynatora projektu W. Kalinowskiego lub Pani L. Tiszuk już od dnia 19.12.2015r. Dokumenty do pobrania poniżej:

Załącznik 1. pdf»         
Załącznik 2 .doc » 
Regulamin rekrutacji.pdf» 
       

Nauczyciele pragnący wyjechać na job shadowing do Włoch w grupie październikowej lub osoby pragnące pozostać opiekunami stażu składają dokumenty u koordynatora projektu W. Kalinowskiego. Dokumenty do pobrania poniżej:

Dokumenty nauczyciel. pdf »     
Dokumenty nauczyciel. doc » 
 

Informacje związane z kryterium wyboru uczniów jak i nauczycieli znajdują się w Regulaminie rekrutacji powyżej. Informacje o zakończeniu rekrutacji i o wynikach wstępnych zostaną opublikowane w dniu 29.01.2016r.

Wszystkie dokumenty należy złożyć do dnia:       19.01.2016.

    GRUPA II.  

 UWAGA wszyscy chętni uczniowie w zawodzie: technik usług fryzjerskich oraz mechatronik myślący o wyjeździe na staż zawodowy do WŁOCH w II grupie, mogą składać dokumenty do koordynatora projektu W. Kalinowskiego lub Pani L. Tiszuk już od dnia 19.12.2016r. Dokumenty do pobrania poniżej:

Załącznik 1. pdf»        
Załącznik 2 .doc »
Regulamin rekrutacji.pdf»
       

Nauczyciele pragnący wyjechać na job shadowing do Włoch w grupie majowej lub osoby pragnące pozostać opiekunami stażu składają dokumenty u koordynatora projektu W. Kalinowskiego. Dokumenty do pobrania poniżej:

Dokumenty nauczyciel. pdf »    
Dokumenty nauczyciel. doc »
 

Informacje związane z kryterium wyboru uczniów jak i nauczycieli znajdują się w Regulaminie rekrutacji powyżej. Informacje o zakończeniu rekrutacji i o wynikach wstępnych zostaną opublikowane w dniu 08.02.2017r.

Wszystkie dokumenty należy złożyć do dnia:       19.01.2017.

 

Lista ostateczna osób zakwalifikowanych na wyjazd do Włoch.

Lista. pdf»   

Harmonogram zajęć obowiązkowych (kursów) dla osób zakwalifikowanych jak również z rezerwy.

Harmonogram. pdf»   

 

Trwa obecnie druga zmiana we Włoszech.

Grupa 12 uczniów (6 techników mechatroników oraz 6 techników usług fryzjerskich) odbywa swój staż w różnych zakładach pracy w obrębie miasta Bolonia. Również i poza w okolicznych podmiejskich zakładach pracy takich jak „MARPOL FR s.r.l. Costruzioni Meccaniche, Rettifica Due Gi Snc, Officina Meccanica BGM dla techników mechatroników. Uczniowie z technikum usług fryzjerskich pracowali w następujących salonach: Angeli Parrucchieri, Bruno l’equipe parrucchieri,  Nove Hair Design. Z kolei nauczyciele odwiedzili powyższe zakłady pracy oraz hotele Bolońskie. Rozmowy i obserwacje dni pracy przyniosły już pierwsze wyniki w postaci zmiany podejścia poszczególnych nauczycieli do nauczanego przedmiotu. Spojrzenia w szerszym zakresie na inne nowe metody pracy jak i przymiarki do wprowadzenia ich na swoje zajęcia. 

W dniach 0.7.05-08.05.2017 odbył się monitoring dyrekcji ZSZ Nr 2 w Białymstoku.

Celem wizyty była ocena stanu realizacji programu praktyk zawodowych oraz warunków zakwaterowania i wyżywienia które zapewniała Firma YouNet z Bolonii uczniom oraz nauczycielom będących na wizycie „Job shadowing”. W opinii dyrekcji warunki pobytu oraz zadania zawodowe, które wykonywali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w zawodach:

 • Technik mechatronik
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik hotelarstwa

pozwalają bardzo pozytywnie ocenić zgodność realizacji projektu z jego założeniami.

UWAGA 

W dniu 01.09.2017 odbędzie się wręczenie EUROPASÓW MOBILNOŚĆ dla kolejnych uczestników staży zagranicznych we Włoszech.

 

                                                                             

 

 • Włochy.

  Uczniowie nie tylko pracują ale również zwiedzają w czasie wolnym Włochy. Odwiedziliśmy: Florencję, Wenecję i Padwę.20170514_152238

  20170507_142555 20170507_142631