Biblioteka szkolna

Dzień Godziny
  Poniedziałek 8.00 – 18.00
  Wtorek 8.00 – 18.00
  Środa 8.00 – 18.00
  Czwartek 8.00 – 18.00
  Piątek 8.00 – 18.00

tel. 85-7416-015 wew. 19

Katalog online
biblioteki szkolnej

Informacje

        Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 jest ciągle unowocześniającą się  pracownią, w skład której wchodzi  Multimedialne Centrum Informacji – dla szkoły ponadpodstawowej i policealnej, z dostępem do Internetu, samodzielne stanowiska komputerowe oraz bardzo szeroki wachlarz zbiorów, ciągle aktualizowany. Księgozbiór w większości jest skomputeryzowany.

Zespół Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy powstał po wojnie w 1947r., funkcjonował pod tą nazwą do 1990 r., kiedy to został przekształcony w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. Od początku istnienia integralną częścią szkoły była biblioteka, tworzona od podstaw. Najwcześniejsze egzemplarze wydawnicze uległy dezaktualizacji i zostały wycofane z użytku, tak więc najstarsze  pochodzą z połowy lat 60.

Biblioteka zajmuje 4 pomieszczenia: obszerny magazyn książek, wypożyczalnia, pracownie MCI dla szkoły ponadpodstawowej i policealnej. W sumie to 134 m2.

Aktualności

Rok 2023

     Technikum Nr 2 naszej szkoły w 2023 roku  otrzymało dotację w wysokości 15 tyś. zł i przystąpiło do realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Otrzymane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, książek historycznych poświęconych historii Polski XX wieku, lektur szkolnych oraz ebooków i audiobooków. W planowanych zakupach książek uwzględnione zostały potrzeby osób niepełnosprawnych.  Zakupy obejmowały również nowe elementy wyposażenia biblioteki.

Przystępując do programu przeprowadziliśmy badania dotyczące preferencji czytelniczych uczniów i nauczycieli naszej szkoły. W sprawie zakupu książek nawiązaliśmy współpracę z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie biblioteka szkolna podjęła działania mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży.

Zakupione książki
Spotkanie w Książnicy Podlaskiej
Konkurs Sleeveface
Projekty edukacyjne – klasa 2Tf
Projekty edukacyjne – klasa 2Tm
Projekty edukacyjne – klasa 4Tfp

Wydarzenie czytelnicze – Tuliszków

Wydarzenie czytelnicze - Tuliszków

Wydarzenie czytelnicze - Tuliszków
Wydarzenie czytelnicze - Tuliszków
Wydarzenie czytelnicze - Tuliszków
Wydarzenie czytelnicze - TuliszkówRok 2016

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W 2016 roku biblioteka zakończyła realizację rządowego projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” . Celem programu było rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Program miał na celu upowszechniać edukację czytelniczą i medialną oraz wpłynąć na wzrost czytelnictwa wśród uczniów. W związku z tym w szkole miały miejsce działania, akcje, konkursy, projekty, wycieczki itp. Działania, związane z propagowaniem kultury czytania . W związku z tym wykorzystaliśmy pełną kwotę z dotacji celowej oraz wkładu własnego na  zakup nowości wydawniczych. Szkolna biblioteka wzbogaciła się o ponad 500  tytułów  (w tym  audiobooki), wcześniej wskazanych przez uczniów w ankietach.