WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (DLA MŁODZIEŻY), TECHNIKUM ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Po wypełnieniu i zapisaniu wniosku w systemie należy go wydrukować, podpisać
i dostarczyć do szkoły wskazanej na pierwszym miejscu listy wyborów (szkoła pierwszego wyboru).

Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej pdf

Załączniki
załącznik 1 – o wielodzietności rodziny kandydata pdf doc
załącznik 2 – o samotnym wychowaniu dziecka pdf doc