Dyrekcja

mgr Kazimierz Wróblewski

dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2


mgr Katarzyna Sacharczuk

wicedyrektor


mgr inż. Damian Czech

wicedyrektor


mgr Wiesław Kalinowski

kierownik szkolenia praktycznego


mgr Elżbieta Sidorowicz

kierownik internatu szkolnego