Szkoła Policealna

Obowiązujące terminy rekrutacji:
– Składanie wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami od 13 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 lipca 2024 r. do godz. 10:00

Rekrutacja uzupełniająca:

– Składanie wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami od 23 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r. do godz. 15.00

– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12 sierpnia 2024 r. do godz. 10:00


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie ( na druku przygotowanym przez szkołę, do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły) Pobierz wniosek »
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy matury)
 3. 3 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
 4. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych tylko z Medycyny Pracy (szkoła wydaje skierowanie).
 5. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych lub epidemiologicznych (dotyczy technika usług kosmetycznych),

Wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy   –   ogłoszenie »


 

Dwuletnia szkoła policealna dla dorosłych i młodzieży policealnej, przygotowująca do podjęcia pracy w wybranym zawodzie lub do dalszej edukacji w szkole wyższej.

Kształcimy w kierunkach:

  technik administracji
informacja o zawodzie

prezentacja zawodu technik administracji w slajdach

  technik usług kosmetycznych
informacja o zawodzie

Dodatkowe informacje:

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i świadectwo ukończenia szkoły,
 • absolwenci uzyskują paszport zawodowy (Europass w języku angielskim) zapewniający pracę w krajach UE,
 • absolwenci otrzymują dodatkowe certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe w wszystkich zawodach,
 • dogodny zaoczny system nauki, który nie przeszkodzi w pracy zawodowej,
 • zajęcia laboratoryjno-pracowniane prowadzimy w grupach na poszczególnych kierunkach,
 • Szkoła osiąga wysokie wskaźniki zdawalności zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach,
 • na wszystkich kierunkach praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych firmach i salonach,
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS i itp.
 • dogodna lokalizacja i dojazd – Centrum miasta – ul. Świętojańska 1