Terminarz praktyk zawodowych     

Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w kwalifikacji:

FRK.04. – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.
TDR.01. – Eksploatacja środków transportu drogowego.
TDR.02. – Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Terminarz praktyk zawodowych dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych poniżej:

2 FRK.04 termin praktyki zawodowej do 31.03.2023.

1 FRK.04. termin praktyki zawodowej do 31.03.2024.

1 TDR.01. termin praktyki zawodowej do 31.10.2024.

1 TDR.02 termin praktyki zawodowej do 31.03.2024.

Dokumenty potrzebne na praktykę zawodową do samodzielnego pobrania.
Ilość dokumentów do wydrukowania: – Umowa (2 szt.);
– Program Praktyki Zawodowej dołączony do jednej z Umów.

KKZ »Umowa – FRK.04                                                 KKZ »Program praktyki – FRK.04.
KKZ »Umowa – TDR.01.                                               KKZ »Program praktyki – TDR.01.     
KKZ »Umowa – TDR.02.                                               KKZ »Program praktyki – TDR.02. 

Zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej