OPŁATY


Stawka dzienna żywieniowa – 16,00zł
Opłata stała – 70,00zł
Opłata za kwiecień – 390,00

Opłaty za internat należy wnosić do 5 każdego miesiąca z góry na konto:
06 1240 1154 1111 0010 3577 1446
w tytule przelewu podać: opłata za internat za miesiąc/imię i nazwisko ucznia

  • Odpisy stawki żywieniowej przyjmowane są z minimum trzech dni nieobecności, zgłoszone do godz. 10.00 dnia poprzedzającego nieobecność osobiście, telefonicznie 85 7415585 wew. 23 (warunkiem zrobienia odpisu są zwrócone karteczki żywieniowe), lub za pośrednictwem e-maila: intendent@zsz2.bialystok.pl
  • W celu przedłużenia zgłoszonego wcześniej odpisu (o dowolną ilość dni) należy poinformować o tym najpóźniej do godz.10 dnia poprzedzającego.
  • W przypadku zgłoszenia nieobecności w piątek (po godz. 10) lub w niedzielę- odpisy stawki żywieniowej będą naliczane od wtorku.
  • W sprawach płatności proszę kontaktować się z księgowością tel. 85 7416143 wew. 15