Rekrutacja do:

Technikum Nr 2 (pięcioletnie):
• technik automatyk
• technik robotyk
• technik mechatronik
• technik hotelarstwa
• technik usług fryzjerskich
Branżowa Szkoła I-st. Nr 9 (trzyletnie):
• operator maszyn i urządzeń do
  przetwórstwa tworzyw sztucznych
• mechatronik
• fryzjer

Od 13 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie:
Kompleksowy system rekrutacji

Kursy z zakresu

Kosmetyki
Administracji
Fryzjerstwa
Hotelarstwa
Transportu
Mechatroniki
Automatyki
Przetwórstwa tworzyw sztucznych

Home

Branżowa Szkoła I-st. Nr 9

Szkoła Policealna Nr 4

Technik administracji
Technik usług kosmetycznych

Praktyki zawodowe

T Nr 2
SP Nr 4
KKZ

Egzaminy zawodowe

informacje ogólne (CKE i OKE)

T Nr 2
BSI Nr 9
SP Nr 4
KKZ

 

15-082 Białystok
ul. Świętojańska 1
tel. 85-7416-143,
Internat tel. 85-74-15-585 wew. 23
warsztaty tel. 85-74-16-015
wew. 16
e-mail: zsz2@zsz2.bialystok.pl

godziny pracy sekretariatu:
pn-pt. – 7.30-15.30

email: zsz2@zsz2.bialystok.pl tel. 85-7416-143
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU
 im. kpt. Władysława Wysockiego