Uczymy praktycznie
Gwarantujemy :
• praktyki za granicą i w kraju
• dodatkowe kwalifikacje zdobywane 
w projektach unijnych • przygotowanie do prowadzenia własnej firmy • przyjazną atmosferę i warunki
do efektywnej nauki

Kursy z zakresu

Kosmetyki
Administracji
Fryzjerstwa
Hotelarstwa
Transportu
Mechatroniki
Automatyki
Przetwórstwa tworzyw sztucznych

Home

Branżowa Szkoła I-st. Nr 9

Szkoła Policealna Nr 4

Technik administracji
Technik usług kosmetycznych

Praktyki zawodowe

T Nr 2
SP Nr 4
KKZ

Egzaminy zawodowe

informacje ogólne (CKE i OKE)

T Nr 2
BSI Nr 9
SP Nr 4
KKZ

 

15-082 Białystok
ul. Świętojańska 1
tel. 85-7416-143,
Internat tel. 85-74-15-585 wew. 23
warsztaty tel. 85-74-16-015
wew. 16
e-mail: zsz2@zsz2.bialystok.pl

godziny pracy sekretariatu:
pn-pt. – 7.30-15.30

email: zsz2@zsz2.bialystok.pl tel. 85-7416-143
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU
 im. kpt. Władysława Wysockiego