Władze Stowarzyszenia:

 

Zarząd

Komisja rewizyjna

  • Prezes – Anna Banach
  • Zastępca – Damian Czech
  • Zastępca – Anna Ciszuk
  • Sekretarz – Izabella Wojno
  • Skarbnik – Tatjana Mucharska
  • Przewodnicząca – Agnieszka Pietraszko-Gryń
  • Zastępca – Wacław Złotnik
  • Zastępca – Alicja Sebastjaniuk
  • Członek 1 – Andrzej Polecki
  • Członek 2 Katarzyna Sacharczuk