Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Terminy odbywania konsultacji przez nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku

74.Elżbieta ŚwisłockaWychowanie fizyczne

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć
1. Katarzyna Aleksiejuk Nauczyciel bibliotekarz
2. Robert Arasim Język angielski
Język angielski zawodowy
3. Małgorzata Bajda-Gołębiewska Przedmioty zawodowe hotelarskie
4. Irena Bakumenko Język angielski
Język angielski zawodowy
5. Anna Banach Wychowanie fizyczne
Plastyka
6. Izabela Białous Język polski
7. Julia Birycka Język angielski
8. Elżbieta Bogdan Przedmioty zawodowe fryzjerskie
9. Jolanta Bogdanowicz Psycholog
10. Dariusz Borowski Przedmioty zawodowe transportowe
11. Mirosław Borys Historia
Historia i teraźniejszość
Historia i społeczeństwo
12. Anna Broniewicz Język polski
13. Aneta Bujno Język polski
14. Anna Ciszuk Przedmioty zawodowe hotelarskie
Przedmioty zawodowe administracyjne
15. Andrzej Citko Nauczyciel wychowawca w internacie
16. Grzegorz Ciuruk Przedmioty zawodowe mechatroniczne
17. Dagmara Cybulko Matematyka
18. Damian Czech Przedmioty zawodowe mechatroniczne
Wicedyrektor
19. Iwona Dąbrowska Przedmioty zawodowe fryzjerskie
20. Zbigniew Falkowski Przedmioty zawodowe transportowe
21. Natalia Fidziukiewicz Przedmioty zawodowe mechatroniczne
22. Anna Filipiuk Przedmioty zawodowe fryzjerskie
23. Wioleta Gromak Nauczyciel wychowawca w internacie
24. Anna Grygiel Przedmioty zawodowe fryzjerskie
25. Sandra Grzybko Wychowanie fizyczne
26. Wiesław Kalinowski Kierownik kształcenia praktycznego
Przedmioty zawodowe mechatroniczne
27. Wojciech Karalus Przedmioty zawodowe mechatroniczne
28. Alina Kłos Historia
Historia i teraźniejszość
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Nauczyciel wychowawca w internacie
29. ks. Radosław Kondraciuk Religia
Etyka
30. Alina Koniecko Biologia
31. Marzena Konopka Przedmioty zawodowe fryzjerskie
32. Katarzyna Kowalko Biologia
33. Danuta Kowalska Matematyka
34. Bernard Koźluk Przedmioty zawodowe mechatroniczne
Przedmioty zawodowe transportowe
35. Bożena Kożuszko Przedmioty zawodowe kosmetyczne
36. Anna Krot Przedmioty zawodowe fryzjerskie
37. Eliza Kulesza Język angielski
Język angielski zawodowy
38. Iwona Kulesza Wychowawca w internacie
Przedmioty zawodowe – komputerowe
39. Krzysztof Kulikowski Wychowanie fizyczne
40. Jolanta Leszczyńska Przedmioty zawodowe – PDG
Biznes i zarządzanie
Podstawy przedsiębiorczości
41. Izabela Leśnik Przedmioty zawodowe hotelarskie
42. Sylwia Łepkowska Język polski dla obcokrajowców
43. Andrzej Łukaszewicz Język rosyjski
Język rosyjski zawodowy
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne
44. Marta Maciejczuk Psycholog
45. Nina Malinowska Przedmioty zawodowe fryzjerskie
46. Beata Mielech Przedmioty zawodowe kosmetyczne
47. Iwona Mieleszkiewicz Przedmioty zawodowe kosmetyczne
48. Justyna Miller Przedmioty zawodowe fryzjerskie
49. Izabela Moroz-Butkiewicz Przedmioty zawodowe hotelarskie
55. Tatjana Mucharska Język rosyjski
51. Katarzyna Ołdakowska-Kaczyńska Wychowanie fizyczne
Przedmioty zawodowe kosmetyczne
52. Anna Pacewicz Nauczyciel wychowawca w internacie
53. Agnieszka Pietraszko-Gryń Przedmioty zawodowe administracyjne
54. Dorota Pikus Język niemiecki
Język niemiecki zawodowy
55. Andrzej Polecki Przedmioty zawodowe mechatroniczne
56. Katarzyna Popławska Język angielski
57. Andrzej Półtorak informatyka
58. Arkadiusz Ptaszyński Informatyka
59. Aleksandra Rutkowska Chemia
Przedmioty zawodowe fryzjerskie
60. Ewa Rydzewska Przedmioty zawodowe administracyjne
61. Katarzyna Sacharczuk Matematyka
Wicedyrektor
62. Małgorzata Sacharczuk Przedmioty zawodowe administracyjne
Przedmioty zawodowe transportu drogowego
63. Marta Sawoniuk Wychowanie do życia w rodzinie
64. Dorota Sienkiewicz-Grodzka geografia
65. Elżbieta Sidorowicz Kierownik internatu
Nauczyciel wychowawca w internacie
66. Mariusz Silwon Historia
Historia i teraźniejszość
67. Katarzyna Skłodowska Religia
68. Mariusz Sochoń Przedmioty zawodowe mechatroniczne
Informatyka
69. Barbara Sosnowska Przedmioty zawodowe kosmetyczne
70. Grażyna Supronik Pedagog
71. Paweł Szajowski Wychowanie fizyczne
72. Marta Szymańczyk Przedmioty zawodowe hotelarskie
Pedagog specjalny
73. Urszula Świętochowska Język niemiecki
Język niemiecki zawodowy
74. Elżbieta Świsłocka Wychowanie fizyczne
75. Laura Tiszuk Język angielski
Język angielski zawodowy
76. Anna Troc Język rosyjski
77. Andrzej Tyniewicki Przedmioty zawodowe operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
78. ks. Piotr Wliński Religia
79. Krystyna Wawrzyńska Nauczyciel wychowawca w internacie
80. Elżbieta Wesołowska Nauczyciel wychowawca w internacie
81. Emilia Wierbicka Język rosyjski
82. Andrzej Wilczewski Przedmioty zawodowe mechatroniczne
83. Michał Wiluk Przedmioty zawodowe transportowe
84. Izabella Wojno Fizyka
Informatyka
85. Joanna Wojszko Wychowawca w internacie
86. Teresa Wojtkielewicz Geografia
87. Janusz Wrona Przedmioty zawodowe mechatroniczne
88. Kazimierz Wróblewski Dyrektor
Wychowawca w internacie
89. Piotr Wysocki Przedmioty zawodowe transportowe – nauka jazdy
90. Bogumił Wyszyński Przedmioty zawodowe operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
91. Robert Zabielski Przedmioty zawodowe mechatroniczne
92. Anetta Zdancewicz Fizyka
Matematyka
93. Wacław Złotnik Przedmioty zawodowe mechatroniczne