ZawodowyEgzamin.pl – arkusze egzaminacyjne

UWAGA!

Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia JEST OBOWIĄZKOWE.
Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy  lub nieukończeniem szkoły.


Egzamin zawodowy Technikum Nr 2

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego:

  • w sesji Zima – do 15 września 2023 r.
  • w sesji Lato – do 07 lutego 2023 r.

Egzamin zawodowy sesja Zima – styczeń -luty 2023:

  • klasa 3Th (HGT.03)
  • klasa 5Tfp (FRK.03)
  • klasa 5Thp (HGT.06)
  • klasa 5Tp (ELM.04, Elm.06)
  • absolwenci i uczniowie T Nr 2 (kolejne podejście)


Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający
w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.


Egzamin zawodowy/potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – czerwiec – lipiec 2023:

  • klasa 3Tp (ELM.01, ELM.03)
  • klasy 3Tfp (FRK.01)
  • absolwenci i uczniowie T (kolejne podejście)

harmonogram część – pisemna
harmonogram część – praktyczna