ZawodowyEgzamin.pl – arkusze egzaminacyjne

Egzamin zawodowy Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9

Egzamin zawodowy – czerwiec – lipiec 2023: klasa 3Bp (CHM.01, ELM.03, FRK.01)

harmonogram część – pisemna
harmonogram część – praktyczna