Przetargi

2021.11.08 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.10.2021r. na opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do pakietów edukacyjnych dla zawodu Technik Automatyk i operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik.pdf

2021.10.26 / SIS

Zapytanie ofertowe na opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do pakietów edukacyjnych dla zawodu Technik Automatyk i operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
zapytannie ofertowe
wzór umowy

2021.10.18 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.10.2021 na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”. 
załącznik .pdf


2021.10.06 / SIS

Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2021 na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik.pdf
załącznik.docx

2021.10.04 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.09.2021/1 na dostawę wyposażenia na staże w zawodzie technik automatyk w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”. 
załącznik .pdf

2021.10.04 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.09.2021/2 na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”. 
załącznik .pdf

2021.10.04 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.09.2021/3 na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla zawodu technik automatyk w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”. 
załącznik .pdf

2021.09.23 / SIS

Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2021/1 na dostawę wyposażenia na staże w zawodzie technik automatyk w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”. 
załącznik .pdf

załącznik .docx

2021.09.23 / SIS

Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2021/2 na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”. 
załącznik .pdf

załącznik .docx

2021.09.23 / SIS

Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2021/3 na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla zawodu technik automatyk w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”. 
załącznik .pdf

załącznik .docx

2021.09.20 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację kursu specjalistycznego „Uprawnienia SEP do 1kV” w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: 1kV/2021
załącznik

2021.09.20 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie pakietów edukacyjnych do programu nauczania dla zawodu technik automatyk i operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: PE.TA.OT/2021
załącznik

2021.09.09 / SIS

Zapytanie ofertowe Nr 1kV/2021 z dnia 09.09.2021 do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w procedurze rozeznania rynku na organizację kursu specjalistycznego w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” 
zapytanie ofertowe 1kW
projekt umowy

2021.09.09 / SIS

Zapytanie ofertowe Nr PE.TA.OT/2021 z dnia 09.09.2021 na opracowanie pakietów edukacyjnych do programu nauczania dla zawodu technik automatyk i operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” 
zapytanie ofertowe
projekt umowy

2021.06.08 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie opinii dydaktyczno-merytorycznych dla pracowni dydaktycznych – innowacyjne metody, techniki WebQuest do jednostek modułowych programu nauczania technik automatyk i technik mechatronik w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: ZSZ2/WQ/2021
załącznik

2021.06.08 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie opinii dydaktyczno-merytorycznych dla pracowni dydaktycznych – innowacyjne metody, techniki Khan Academy do programu nauczania z przedmiotu: matematyka, fizyka, język angielski oraz programu nauczania zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa  tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: ZSZ2/KA/2021
załącznik

2021.06.01 / SIS

Zapytanie ofertowe nr ZSZ2/WQ /2021 z dnia 01.06.2021 do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w procedurze rozeznania cenowego rynku na opracowanie  opinii dydaktyczno – merytorycznych dla   opracowań dydaktycznych – innowacyjne metody, techniki – WebQuest   do jednostek modułowych programu nauczania zawodu technik automatyk i  technik mechatronik w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” 
zapytanie ofertowe WebQuest – doc
zapytanie ofertowe WebQuest – pdf
projekt umowy o dzieło

2021.06.01 / SIS

Zapytanie ofertowe nr ZSZ2/KA /2021 z dnia 01.06.2021 na postępowanie prowadzone w procedurze rozeznania cenowego rynku na opracowanie  opinii dydaktyczno – merytorycznych dla   opracowań dydaktycznych – innowacyjne metody, techniki –  Khan Academy   do programu nauczania z przedmiotu: matematyka, fizyka, język angielski oraz programu nauczania operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” 
zapytanie ofertowe opinie Khan – doc
zapytanie ofertowe opinie Khan – pdf
projekt umowy o dzieło

2021.04.26 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie edukacyjne – innowacyjne metody, techniki Khan Academy do programu nauczania z przedmiotów: język angielski oraz programu nauczania zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa  tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: ZSZ2/2KA/2021
załącznik

2021.04.08 / SIS

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZSZ2/2KA/2021 z dnia 08.04.2021Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w procedurze rozeznania cenowego rynku na opracowanie edukacyjne –  innowacyjne metody, techniki – Khan Academy do programu nauczania z przedmiotu: język angielski oraz programu nauczania zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” 
istotne postanowienia umowne 
zapytanie ofertowe

2021.02.22 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: 05/OTSZ/2020.
załącznik

2021.02.12 / SIS

Informacja z otwarcia ofert na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: 05/OTSZ/2020.
załącznik

2021.01.25 / SIS

Ogłoszenie nr 540408279-N-2021 z dnia 25.01.2021 r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na dostawę  wyposażenia dydaktycznego  do pracowni szkolnych  i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.

ogłoszenie
modyfikacja SIWZ

2020.12.30 / SIS

Ogłoszenie nr 774213-N-2020 z dnia 2020-12-30 o dostawie  wyposażenia dydaktycznego  do pracowni szkolnych  i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”
ogłoszenie
projekt umowy – przetarg

SIWZ 
SIWZ ver. doc

2020.12.30 / SIS

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZSZ2/2KA/2020 z dnia 30.12.2020. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w procedurze rozeznania cenowego rynku na opracowanie edukacyjne –  innowacyjne metody, techniki – Khan Academy do programu nauczania z przedmiotu: język angielski oraz programu nauczania zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” 
istotne postanowienia umowne 

Zapytanie oferowe ver. doc
Zapytanie ofertowe

2020.12.30 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” część XIII.
załącznik

2020.12.30 / SIS

Informacja o unieważnieniu postępowania dostawy  wyposażenia dydaktycznego  do pracowni szkolnych  i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: 04/OTSZ/2020.
załącznik

2020.12.23 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”
załącznik

2020.12.21 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie edukacyjne – innowacyjne metody, techniki Khan Academy do programu nauczania z przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski oraz programu nauczania zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa  tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”
załącznik

2020.12.21 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie edukacyjne – innowacyjne metody, techniki WebQuest do programu nauczania dla zawodu technik automatyk i technik mechatronik w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”
załącznik

2020.12.18 / SIS

Informacja z otwarcia ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dostawa wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: 04/OTSZ/2020
załącznik

2020.12.14/ SIS

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 540543437-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.  oraz modyfikacji treści SIWZ z wyjaśnieniami dotyczącego dostawy wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla  zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak 03/OT/SZ/2020.
ogłoszenie o zmianie ogloszenia
Modyfikacja treści SIWZ

 

2020.12.10/ SIS

Ogłoszenie nr: 540538947-N-2020 o zmianie ogłoszenia nr: 759710-N-2020 oraz modyfikacji treści SIWZ z wyjaśnieniami dotyczącego dostawy wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla  zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak 03/OT/SZ/2020.
ogłoszenie o zmianie ogloszenia
Modyfikacja treści SIWZ

 

2020.12.09/ SIS

Zapytanie ofertowe nr ZSZ2/KA/2020 z dnia 09.12.2020 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w procedurze rozeznania cenowego rynku na opracowanie edukacyjne –  innowacyjne metody, techniki – Khan Academy do programu nauczania z przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski oraz programu nauczania zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”

zapytanie ofertowe – ver. docx

zapytanie ofertowe – ver. pdf

istotne postanowienia umowne 

2020.12.09/ SIS

Zapytanie ofertowe nr ZSZ2/WQ/2020 z dnia 09.12.2020 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w procedurze rozeznania cenowego rynku na opracowanie edukacyjne –  innowacyjne metody, techniki – WebQuest do programu nauczania dla zawodu  technik automatyk i  technik mechatronik w ramach projektu pt. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.

zapytanie ofertowe – ver. docx

zapytanie ofertowe – ver. pdf

istotne postanowienia umowne 

2020.12.07/ SIS

Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2020  na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.

zapytanie ofertowe -ver – doc
zapytanie ofertowe -ver – pdf
istotne postanowienia umowy

 

2020.12.07/ SIS

Ogłoszenie nr 759710-N-2020 z dnia 2020-12-07 o dostawie  wyposażenia dydaktycznego  do pracowni szkolnych  i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”
ogłoszenie
projekt umowy – przetarg

SIWZ 
SIWZ ver. doc

2020.11.23 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: 04/KNC/2020
ogłoszenie

2020.11.06 / SIS

Informacja z wyborze oferty najkorzystniejszej dla zawodu technik automatyk na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” 
ogłoszenie

2020.11.06 / SIS

Informacja z wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” 
ogłoszenie

2020.11.04 / SIS

Informacja z otwarcia ofert na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: 04/KNC/2020
ogłoszenie

2020.10.26 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr 602276-N-2020 – na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
ogłoszenie
istotne postanowienia umowne część 1-3
istotne postanowienia umowne część 4
SIWZ
SIWZ – ver. doc

2020.10.26 / SIS

Zapytanie ofertowe 1 – na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
zapytanie ofertowe – drobny sprzęt – ver. doc
zapytanie ofertowe – drobny sprzęt – ver. pdf
istotne postanowienia umowne – drobny sprzęt

2020.10.26 / SIS

Zapytanie ofertowe 2 – na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych dla zawodu technik automatyk w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
zapytanie ofertowe – technik automatyk – ver. doc
zapytanie ofertowe – technik automatyk – ver. pdf
istotne postanowienia umowne – technik automatyk

2020.10.16 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część III – VII postępowania na wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: 01/WY/20
ogłoszenie

2020.10.01 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część 1 i część 2 na wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: 01/WY/20
ogłoszenie

2020.09.23 / SIS

Informacja z otwarcia ofert na wyjazd edukacyjny dla uczniów i opiekunów w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”
ogłoszenie

2020.09.15 / SIS

Ogłoszenie nr 585064-N-2020 z dnia 2020-09-15 o zamówieniu usługi na wyjazd edukacyjny dla uczniów i opiekunów w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”
ogłoszenie
projekt umowy
SIWZ 
SIWZ ver. doc

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ modyfikacja i wyjaśnienia

2020.08.10 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część IV – wyposażenie stanowisk kontrolno-pomiarowych na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji znak: 03/OTSZ/2020
załącznik 

2020.07.31 / SIS

Informacja o unieważnieniu postępowania – na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” znak: 02/KNC/2020
załącznik

2020.07.31 / SIS

Informacja o unieważnieniu postępowania – na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”
załącznik

2020.07.31 / SIS

Informacja o unieważnieniu postępowania – na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji znak: 03/OTSZ/2020”
załącznik

2020.07.23 / SIS

Informacja z otwarcia ofert wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”
załącznik 

2020.07.20 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część III i IV – na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”. 
załącznik 

2020.07.14 / SIS

Ogłoszenie nr 561558-N-2020 z dnia 2020-07-14 o dostawie  wyposażenia dydaktycznego  do pracowni szkolnych  i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”
ogłoszenie
projekt umowy
SIWZ 
SIWZ ver. doc

2020.07.14 / SIS

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w procedurze rozeznania cenowego rynku na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
zapytanie ofertowe 
projekt umowy
zapytanie ofertowe-wersja edytowalna

2020.07.13 / SIS

Informacja o unieważnieniu postępowania – Część I, II, V na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

 

2020.07.10 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część 1 – na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”. 
załącznik
 

2020.07.07 / SIS

Informacja o unieważnieniu postępowania – na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych dla zawodu technik automatyk w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik
 

2020.07.06 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zapytanie ofertowe – na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

 

2020.06.26 / SIS

Informacja z otwarcia oferty najkorzystniejszej 02/KNC/2020 – na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2020.06.23 / SIS

Zmiana ogłoszenie o zamówieniu nr 550784-N-2020 – na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
modyfikacja treści SIWZ z wyjaśnieniami

2020.06.16 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr 550784-N-2020 – na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
ogłoszenie
istotne postanowienia umowne część 1-3
istotne postanowienia umowne część 4-5
SIWZ
SIWZ – ver. doc

2020.06.16 / SIS

Zapytanie ofertowe 1 – na dostawę sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.

zapytanie ofertowe – komputery
zapytanie ofertowe – komputery – ver. doc
istotne postanowienia umowne – oprogramowanie
istotne postanowienia umowne – drobny sprzęt

2020.06.16 / SIS

Zapytanie ofertowe 2 – na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych dla zawodu technik automatyk w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.

zapytanie ofertowe – technik automatyk
zapytanie ofertowe – technik automatyk – ver. doc
istotne postanowienia umowne – technik automatyk

2020.04.15 / SIS

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w zamówieniu nr ZSZ2/OPE.TA.OT/2020 – na opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do pakietów edukacyjnych zawodu Technik Automatyk i Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2020.03.27 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZSZ2/OPE.TA.OT/2020 – na opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do pakietów edukacyjnych zawodu Technik Automatyk i Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2020.03.11 / SIS

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w zamówieniu nr 445423-N-2020 – na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych dla zawodu technik automatyk w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2020.03.06 / SIS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu – na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych dla zawodu technik automatyk w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2020.03.05 / SIS

Informacja z otwarcia ofert na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych dla zawodu technik automatyk w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2020.03.05 / SIS

Informacja o sprostowaniu oferty w zamówieniu nr ZAD2.4.5/SDN/2020 – na organizację dwóch szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2020.02.27 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu nr ZAD2.4.5/SDN/2020 – na organizację dwóch szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2020.02.20 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr 445423-N-2020 – na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych dla zawodu technik automatyk w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
ogłoszenie
istotne postanowienia umowne
SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zapytania z wyjaśnieniami oraz modyfikacja treści SIWZ

2020.02.20 / SIS

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych dla zawodu technik automatyk w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
zapytanie ofertowe
istotne postanowienia umowne

zapytanie ofertowe – wersja edytowalna
zapytanie ofertowe – modyfikacja

2020.02.19 / SIS

Informacja o unieważnieniu zamówienia nr ZSZ2/OPE.TA.OT/2020 – na opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do pakietów edukacyjnych zawodu Technik Automatyk i Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2020.02.12 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZAD2.4.5/SDN/2020 – na organizację dwóch szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2020.02.11 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZSZ2/OPE.TA.OT/2020 – na opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do pakietów edukacyjnych zawodu Technik Automatyk i Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2020.01.13 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu nr OTI/19  – na twardą oprawę introligatorską (zbindowanie sprężyną) podręczników do realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2020.01.02 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr OTI/19  – na twardą oprawę introligatorską (zbindowanie sprężyną) podręczników do realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2019.12.17 / SIS

Informacja o unieważnieniu oferty nr OTI/19  – na twardą oprawę introligatorską (grzbiet klejony) podręczników do realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2019.12.07 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr OTI/19  – na twardą oprawę introligatorską (grzbiet klejony) podręczników do realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2019.10.25 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu nr ZSZ2/PE.TA.OT/19 – na opracowanie pakietów edukacyjnych do programu nauczania dla zawodu technik automatyk i operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
załącznik

2019.10.25 / SIS

Informacja o unieważnieniu oferty nr OTI/19  – na twardą oprawę introligatorską (grzbiet klejony) podręczników do realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2019.10.16 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr OTI/19  – na twardą oprawę introligatorską (grzbiet klejony) podręczników do realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2019.10.14 / SIS

Informacja o unieważnieniu oferty nr ZAD2.4.5/SDN/19  – na organizację 2 szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2019.10.02 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZAD2.4.5/SDN/19  – na organizację 2 szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2019.08.20 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu nr ZSZ2/OPN.TA.OT/19  – na opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do programów nauczania dla zawodu Technik Automatyk i operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
załącznik

2019.08.20 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu nr PSPLC/19  – na organizację szkolenia doskonalącego dla nauczycieli – Programowanie sterowników PLC
załącznik

2019.08.13 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu nr ZSZ2/PN.TA.OT/19  – na opracowanie nowych programów nauczania dla zawodu Technik Automatyk i operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
załącznik

2019.08.07 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr PSPLC/19  – na organizację szkolenia doskonalącego dla nauczycieli – Programowanie sterowników PLC  w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2019.08.06 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZSZ2/OPN.TA.OT/19  – na opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do programów nauczania dla zawodu Technik Automatyk i operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2019.08.05 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZSZ2/PN.TA.OT/19  – na opracowanie nowych programów nauczania dla zawodu Technik Automatyk i operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2019.05.07 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu nr KP/PZP/19  – na wyłonienie specjalisty ds. zamówień publicznych
załącznik

2019.04.30 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr KP/PZP/19  – na wyłonienie specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2019.04.16 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu nr 01/WY/19  część 2 – wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów
załącznik

2019.04.06 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu nr 04/KU/19  – na organizację 2 warsztatów
załącznik

2019.04.06 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu nr 02/KS/19  – na dostarczenie książek, podręczników i słowników
załącznik

2019.04.02 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu nr 01/WY/19 część 1 – wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów
załącznik

2019.03.27 / SIS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu nr 03/1kV/19  – na organizację kursu SEP
załącznik

2018.03.26 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr 04/KU/19  – na organizację 2 warsztatów w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2018.03.19 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr 03/1kV/19  – na organizację kursu SEP w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2018.03.19 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr 02/KS/19  – na dostarczenie książek, podręczników i słowników w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”.
załącznik

2019.03.07 / SIS

Informacja z otwarcia ofert – wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów
załącznik

2019.02.25 / SIS

Ogłoszenie o zamówieniu nr 517878-N-2019 – wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów
załącznik

SIWZ wycieczki 1a
załącznik

Umowa ZSZ NR2 wycieczki a
załącznik