Podręczniki

Uwaga 10 sierpnia 2023 r. zostały zaktualizowane wykazy podręczników klas 1 na rok szkolny 2023/2024

Technikum Nr 2 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9

klasy 1

1Tfa – zawód: technik usług fryzjerskich
1Tfb – zawód: technik usług fryzjerskich
1Tha – zawód: technik hotelarstwa
1Thb – zawód: technik hotelarstwa
1Tma – zawód: technik mechatronik
1Tmb – zawód: technik mechatronik
1Ta – zawód: technik automatyk – od 01.09.2023 – 1Tar
1Tra – zawód: technik robotyk – od 01.09.2023 – 1Tr
1Trb – zawód: technik robotyk – od 01.09.2023 – 1Tar


klasy 2

2Tm – zawód: technik mechatronik
2Tr – zawód: technik robotyk
2Taf – zawód: technik automatyk
2Taf – zawód: technik usług fryzjerskich
2Tf – zawód: technik usług fryzjerskich
2Th – zawód: technik hotelarstwa
2Tdh – zawód: technik hotelarstwa
2Tdh – zawód: technik transportu drogowego


klasy 3

3Tf – zawód: technik usług fryzjerskich
3Th – zawód: technik hotelarstwa
3Tam – zawód: technik mechatronik
3Tam – zawód: technik automatyk


klasy 4

4Tfp – zawód: technik usług fryzjerskich
4Thp – zawód: technik hotelarstwa
4Tp – zawód: technik mechatronik
4Tp – zawód: technik automatyk


klasy 5

5Tfp – zawód: technik usług fryzjerskich
5Thp – zawód: technik hotelarstwa
5Tp – zawód: technik mechatronik
5Tp – zawód: technik automatyk

klasy 1

klasa 1Bf – zawód: fryzjer
klasa 1Bm – zawód: mechatronik
klasa 1Bo – zawód: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 


klasy 2

klasa 2B – zawód: fryzjer
klasa 2B – zawód: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych


klasy 3

klasa 3B – zawód: fryzjer
klasa 3B – zawód: mechatronik
klasa 3B – zawód: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych