Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 będzie opublikowany po 01 sierpnia 2022

Technikum Nr 2 (po szkole podstawowej) Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 (po szkole podstawowej)
klasy 1


1Tf – zawód: technik usług fryzjerskich
1Th – zawód: technik hotelarstwa
1Tm – zawód: technik mechatronik
1Ta – zawód: technik automatyk
1Tr – zawód: technik robotyk
1Td – zawód: technik transportu drogowego

klasy 2


2Tf – zawód: technik usług fryzjerskich
2Th – zawód: technik hotelarstwa
2Tam – zawód: technik mechatronik
2Tam – zawód: technik automatyk

klasy 3


3Tfp – zawód: technik usług fryzjerskich
3Thp – zawód: technik hotelarstwa
3Tp – zawód: technik mechatronik
3Tp – zawód: technik automatyk

klasy 4


4Tfp – zawód: technik usług fryzjerskich
4Thp – zawód: technik hotelarstwa
4Tp – zawód: technik mechatronik
4Tp – zawód: technik automatyk

klasy 1


klasa 1Bf – zawód: fryzjer
klasa 1Bm – zawód: mechatronik
klasa 1Bo – zawód: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 

klasy 2


klasa 2B – zawód: fryzjer
klasa 2B – zawód: mechatronik
klasa 2B – zawód: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

klasy 3


klasa 3Bp – zawód: fryzjer
klasa 3Bp – zawód: mechatronik
klasa 3Bp – zawód: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychTechnikum Nr 2 (po gimnazjum)
klasy 4


klasy 4Tha – zawód: technik hotelarstwa
klasy 4Thb – zawód: technik hotelarstwa
klasy 4Tf – zawód: technik usług fryzjerskich
klasy 4Tfm – zawód: technik usług fryzjerskich
klasy 4Tfm – zawód: technik mechatronik
klasy 4Tm – zawód: technik mechatronik