Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Obowiązujące terminy rekrutacji:

1) Semestr jesienny od września 2024 r.:

Obowiązujące terminy rekrutacji:
– Składanie wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami do 16 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 30 sierpnia 2024 r. do godz. 10:00

Rekrutacja uzupełniająca:
– Składanie wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami od 02 września 2024 r. do 06 września 2024 r. do godz. 15.00
– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 20 września 2024 r. do godz. 10:00


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie ( na druku przygotowanym przez szkołę, do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły) Pobierz wniosek »
  2. Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, ZSZ, LO, LP, technikum)
  3. Kserokopia dowodu osobistego (w powiększeniu).
  4. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych tylko z Medycyny Pracy (szkoła wydaje skierowanie).
  5. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych lub epidemiologicznych (dotyczy technika usług kosmetycznych i technika usług fryzjerskich),

Wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy – ogłoszenie »


Lp.Nazwa kwalifikacjiSymbol kwalifikacjiZawódSymbol cyfrowy zawoduOrientacyjny czas trwania kursu
1Wykonywanie zabiegów kosmetycznychFRK.04.technik usług kosmetycznych5142073 semestry
2Obsługa klienta w jednostkach administracjiEKA.01.technik administracji3343063 semestry
3Eksploatacja środków transportu drogowegoTDR.01.technik transportu drogowego3119272 semestry
4Organizacja przewozu środkami transportu drogowegoTDR.02.technik transportu drogowego3119271 semestr
5Realizacja usług w recepcjiHGT.06.technik hotelarstwa4224023 semestry
6Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieHTG.03.technik hotelarstwa4224021 semestr
7Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznychELM.03.technik mechatronik3114103 semestr
8Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznychELM.06.technik mechatronik3114101 semestr
9Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowejELM.01.technik automatyk3119093 semestry
10Eksploatacja układów automatyki przemysłowejELM.04.technik automatyk3119091 semestr
11Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychCHM.01.operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych8142092 semestry
12Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotykiELM.07.technik robotyk3114133 semestry
13Eksploatacja i programowanie systemów robotykiELM.08.technik robotyk3114133 semestry
14Wykonywanie usług fryzjerskichFRK.01.fryzjer5141013 semestry
15Projektowanie i wykonywanie fryzurFRK.03.technik usług fryzjerskich5141051 semestr