Kwalifikacyjne kursy zawodowe

1) Semestr jesienny od września 2024 r.:

Obowiązujące terminy rekrutacji:
– Składanie wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami do 16 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 30 sierpnia 2024 r. do godz. 10:00

Rekrutacja uzupełniająca:
– Składanie wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami od 02 września 2024 r. do 06 września 2024 r. do godz. 15.00
– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 20 września 2024 r. do godz. 10:00

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ) jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenia KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.OFERTA skierowana jest do osób dorosłych, które chcą:
– podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
– zdobyć nowy zawód,
– zmienić pracę,
– otworzyć własną działalność gospodarczą.

W KKZ mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie, niezależnie od wykształcenia.
Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.PO UKOŃCZENIU KKZ otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaś po zdaniu egzaminu- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.TYTUŁ TECHNIKA mogą uzyskać te osoby, które:
  1. zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.
  2. mają wykształcenie średnie.
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz BEZPŁATNYCH kursów kwalifikacyjnych realizowanych w Szkole Policealnej Nr 4 Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. Kursy organizowane są w formie zaocznej zgodnie z preferencjami uczestników. Wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA NASTĘPUJĄCE BEZPŁATNE KKZ:
Lp.Nazwa kwalifikacjiSymbol kwalifikacjiZawódSymbol cyfrowy zawoduOrientacyjny czas trwania kursu
1Wykonywanie zabiegów kosmetycznychFRK.04.technik usług kosmetycznych5142073,5 sem.
2Obsługa klienta w jednostkach administracjiEKA.01.technik administracji3343063,5 sem.
3Eksploatacja środków transportu drogowegoTDR.01.technik transportu drogowego3119272,5 sem.
4Organizacja przewozu środkami transportu drogowegoTDR.02.technik transportu drogowego3119271,5 sem.
5Realizacja usług w recepcjiHGT.06.technik hotelarstwa4224023,5 sem.
6Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieHTG.03.technik hotelarstwa4224021,5 sem.
7Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznychELM.03.technik mechatronik3114103,5 sem.
8Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznychELM.06.technik mechatronik3114101,5 sem.
9Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowejELM.01.technik automatyk3119093,5 sem.
10Eksploatacja układów automatyki przemysłowejELM.04.technik automatyk3119091,5 sem.
11Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychCHM.01.operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych8142092,5 sem.
12Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotykiELM.07.technik robotyk3114133 sem.
13Eksploatacja i programowanie systemów robotykiELM.08.technik robotyk3114133 sem.
14Wykonywanie usług fryzjerskichFRK.01.fryzjer5141013,5 sem.
15Projektowanie i wykonywanie fryzurFRK.03.technik usług fryzjerskich5141051,5 sem.