Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku „Świętojańska”


Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku „Świętojańska” zostało zarejestrowane 16 września 2016 roku przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku jest Stowarzyszeniem utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855; i zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 14, poz.86; z 1996 r. Nr 27, poz.118)w związku z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) i posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Celem stowarzyszenia jest wielokierunkowe inicjowanie, wspieranie i udzielanie pomocy
w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych i wychowawczych uczniów/słuchaczy Zespołu Szkół oraz wychowanków Internatu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku „Świętojańska”
jest organizacją pożytku publicznego, dlatego każdy kto pragnie wspierać naszą działalność
może przekazać 1% podatku albo inne darowizny finansowe lub materialne.

Nasz numer KRS to: 0000637176

Jak przekazać 1,5% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku „Świętojańska”?

Jeżeli chcą Państwo pomóc Stowarzyszeniu można zostać członkiem Stowarzyszenia bądź przekazać darowiznę pieniężną lub darowiznę w postaci rzeczowej.

Wspomóż nas w budowaniu lepszej szkoły

Razem będzie nam łatwiej.

Gwarantujemy, że pozyskiwane środki w pełni zostają spożytkowane na cele statutowe.

Za wszelką pomoc dziękujemy!

Zarząd Stowarzyszenia

Krajowy Rejestr Sądowy – KRS: 0000637176

Główny rząd Statystyczny – REGON: 365420831

Urząd Skarbowy – NIP: 9662106297

Bank: BGŻ BNP Paribas

nr konta: 94160014621837221170000001