Praktyka w Policealnej Szkole Nr 4 w Białymstoku

Terminarz praktyk zawodowych poniżej w linku „Szkoła Policealna Nr4 w Białymstoku”

Szkoła Policealna Nr4 w Białymstoku

Dokumenty potrzebne na praktykę zawodową do samodzielnego pobrania.
Ilość dokumentów do wydrukowania: – Umowa (2 szt.);
– Program Praktyki Zawodowej dołączony do jednej z Umów.

Dokumenty do pobrania przez słuchaczy:

 

Umowa EKA.01                                                                      Program  EKA.01                          

Umowa  FRK.04                                                                     Program FRK.04

Umowa  Ks_FRK.04