Egzamin zawodowy KKZ

ZawodowyEgzamin.pl – arkusze egzaminacyjne

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie czerwiec-lipiec 2023: FRK.04_2021-2023, TDR.02